شنبه 06 سپتامبر 2008 14:24
سبحاني نيا: سارکوزي بي اطلاع است

سبحاني نيا: سارکوزي بي اطلاع است نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ، “بي اطلاعي و آگاه نبودن از قوانين ان.پي.تي و مقررات بين المللي و درک نکردن آنها” را علت اظهارات اخير سارکوزي عليه کشورمان دانست.     حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: مفاد يک […]

سبحاني نيا:

سارکوزي بي اطلاع است

نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ، “بي اطلاعي و آگاه نبودن از قوانين ان.پي.تي و مقررات بين المللي و درک نکردن آنها” را علت اظهارات اخير سارکوزي عليه کشورمان دانست.

    حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: مفاد يک تا 6 معاهده ان.پي.تي حق بهره مندي از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي را به همه کشورها اعطا کرده است.
وي گفت: سارکوزي تحت تاثير القائات رژيم صهيونيستي و تعلقاتي که به اين رژيم اشغالگر دارد، به خود جرات داده است تا در منطقه خاورميانه اين مباحث را مطرح کند.
نايب رييس دوم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تصريح کرد: عملکرد سارکوزي تا کنون نشان داده است که به دليل وابستگي ازناحيه مادرش به صهيونيست ها و مسائلي که در گذشته نيز بارها مطرح شده است، به رژيم اشغالگر قدس تعلق خاطر دارد.
وي افزود: اين موضوع يعني ادعاي نظامي بودن فعاليت هاي هسته اي ايران،بارها و بارها به وسيله رژيم اشغالگر قدس، آمريکا و برخي ديگر از کشورهاي غربي مطرح شده است اما طرح اين موضوع در منطقه خاورميانه و در کشور سوريه، با هدف سوء استفاده از رابطه همواره دوستانه اين کشور اسلامي با جمهوري اسلامي ايران است.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: روابط ما با سوريه هرگز مشکلي نداشته است. شايد از نگاه سارکوزي اين رابطه خوب بتواند امکان ميانجيگري سوريه را براي تلطيف روابط جمهوري اسلامي ايران با غرب را فراهم کند.
وي افزود: اين در حالي است که ما بر موضع بر حق خويش ايستاده ايم و با توجه به آن که تحت نظارت آژانس بين المللي اتمي فعاليت مي کنيم، ضمن پايبندي به قوانين آژانس، از مواضع خود نيز عقب نشيني نمي کنيم.
موضوع اصرار بر حق ايران براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي در چارچوب قوانين و مقررات بين المللي مورد تاييد کشور دوست و برادر مسلمان ، سوريه نيز مي باشد.
نايب رييس دوم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تلاش رييس جمهوري فرانسه در سوريه و طرح موضوع ايران در مباحثات ديپلماتيک خود در اين کشور را موجب تحريک فضاي منطقه دانست و گفت: تلاش هاي سارکوزي، صرفا نوعي خوش خدمتي براي آمريکا و رژيم صهيونيستي است .
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا درباره بي تفاوتي کشورهاي غربي نسبت به فعاليت هاي هسته اي در کشورهايي نظير هند، پاکستان و حتي رژيم اشغالگر قدس که اتفاقا عضو معاهده ان . پي. تي هم نيستند، گفت: همه اين سخت گيري ها به دليل حساسيت غرب نسبت به جمهوري اسلامي ايران و موازين نظام اسلامي ايراد مي شود.
سبحاني نيا گفت: قدرتمداران و کشورهاي سلطه گر غربي نمي خواهند هيچ کشوري بر خلاف اصول و موازين مورد نظر آنها حرکت کند.
وي افزود: آنها نگران اين هستند که در صورت موفقيت قطعي و کامل جمهوري اسلامي ايران، کشورهاي عضو جنبش غير متعهدها و ديگر کشورهاي جهان سوم نيز از کنترل آنها خارج شوند .
به نظر نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اين اتفاق ، مي تواند منافع استثمارگران جهان غرب را به خطر بيندازد و به همين دليل است که با جمهوري اسلامي ايران مقابله مي کنند.
رييس جمهوري فرانسه در سفر اخير خود به سوريه، ادعاي نظامي بودن فعاليت هاي هسته اي ايران را مطرح کرده است.

کاروان طریق القدس

آرشیو