دوشنبه 01 سپتامبر 2008 14:57
نویسنده مشهور آمریکایی:در آمریکا دموکراسی نیست

آمریکا به دست یک گروه کوچک از افرادی افتاده است که تنها به انحصار طلبی در دنیا می اندیشند و از مالیات آمریکایی ها و جنگ افروزی، پول در می آورند. این نویسنده معتبر آمریکایی می افزاید:« آمریکا به دست یک گروه کوچک از افرادی افتاده است که تنها به انحصار طلبی در دنیا می […]

آمریکا به دست یک گروه کوچک از افرادی افتاده است که تنها به انحصار طلبی در دنیا می اندیشند و از مالیات آمریکایی ها و جنگ افروزی، پول در می آورند.

این نویسنده معتبر آمریکایی می افزاید:« آمریکا به دست یک گروه کوچک از افرادی افتاده است که تنها به انحصار طلبی در دنیا می اندیشند و از مالیات آمریکایی ها و جنگ افروزی، پول در می آورند.»

گور ویدال، مقاله نویس مشهور آمریکایی تصریح می کند که با وجود ادعای آمریکا مبنی بر اینکه با استقرار دموکراسی در کشورها در حال امن کردن جهان است، اما خود هیچ گاه دموکراسی نداشته است.

به گزارش «فردا»، ویدال در گفت و گویی اختصاصی با پرس تی وی می گوید:« آمریکا هیچ گاه دموکراسی نداشته است».این نویسنده معتبر آمریکایی می افزاید:« آمریکا به دست یک گروه کوچک از افرادی افتاده  است که تنها به انحصار طلبی در دنیا می اندیشند و از مالیات آمریکایی ها و جنگ افروزی، پول در می آورند.»

وی، مجمع ملی دموکرات ها در آمریکا که به انتخاب باراک اوباما منجر شد را نمونه ای از سقوط امپراطوری آمریکا می داند و تبلیغات شدیدا گران سرگرم کننده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت فعلی این کشور که با وجود مشکلات مالی درگیر چندین جنگ است را از عوامل نابودی ملت آمریکا در آینده می داند.

وی با اشاره به وعده اوباما برای برقراری سیستم یکپارچه سلامت می گوید:« امر بهداشت با برنامه های وی در تضاد است و مطمئنا وی نمی تواند وعده هایش را محقق کند.»

ویدال در پاسخ به چگونگی ارزیابی اش از سیاست نامزدهای انتخابات آمریکا در مورد ایران، مک کین را جنگ طلب دانسته و تحمیل جنگ بر ایران از سوی وی را محتمل می داند.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو