سه‌شنبه 09 سپتامبر 2008 12:31
ابراهيم يزدي: معرفي عبدا… نوري رفتن به ناكجاآباد است

دبيركل گروهك نهضت آزادي درباره كساني كه به دنبال كانديداتوري عبدا… نوري هستند، گفت: سياست، راه رفتن روي زمين است، نبايد دنبال ناكجاآباد باشيم. ابراهيم يزدي، دبيركل گروهك نهضت آزادي در اصفهان با اعلام حمايت از كانديداتوري خاتمي گفت: ما به خاتمي نزديكيم و حتي اگر خاتمي در انتخابات پيروز نشود، نيروي ائتلافي ايجاد شده، […]

دبيركل گروهك نهضت آزادي درباره كساني كه به دنبال كانديداتوري عبدا… نوري هستند، گفت: سياست، راه رفتن روي زمين است، نبايد دنبال ناكجاآباد باشيم.

ابراهيم يزدي، دبيركل گروهك نهضت آزادي در اصفهان با اعلام حمايت از كانديداتوري خاتمي گفت: ما به خاتمي نزديكيم و حتي اگر خاتمي در انتخابات پيروز نشود، نيروي ائتلافي ايجاد شده، در معادلات آينده مؤثر است.

يزدي بار ديگر از دخالت بيگانگان در انتخابات ايران حمايت كرد!

کاروان طریق القدس

آرشیو