جمعه 12 سپتامبر 2008 10:00
قاليباف: اميدواريم شهردار تهران هم روزي با رأي مردم انتخاب شود

خبرگزاري فارس: محمد باقر قاليباف باحضور در مسجد جامع لويزان در سومين دوره تشكيل شوراياري‌ها شركت كرد و گفت: اميدواريم روزي فرا برسد كه شهردار تهران هم با راي مستقيم مردم انتخاب شود. به گزارش خبرگزاري فارس، محمد‌باقر قاليباف شهردار تهران با اشاره به اين كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 6 اصل […]

خبرگزاري فارس: محمد باقر قاليباف باحضور در مسجد جامع لويزان در سومين دوره تشكيل شوراياري‌ها شركت كرد و گفت: اميدواريم روزي فرا برسد كه شهردار تهران هم با راي مستقيم مردم انتخاب شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمد‌باقر قاليباف شهردار تهران با اشاره به اين كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 6 اصل بر موضوع شوراها تاكيد شده است، گفت‌: فلسفه وجودي شوراها در نظام مقدس جمهوري اسلامي واگذاري امورات مردم به خود آن ‌است‌.
وي ادامه داد: يكي از مهم‌ترين نهادهايي كه تمامي درآمدش از محل هزينه‌هاي مردم است‌، شهرداري است و با توجه به اين‌كه 100 درصد هزينه‌هاي شهرداري توسط شهروندان تأمين مي‌شود ما بر اين باوريم كه شهروندان حتماً بايد در چگونه هزينه كردن اين درآمدها نقش داشته باشند.
شهردار تهران تصريح كرد‌: در قانون هم پيش‌بيني شده كه شهرداري‌ها هر 6 ماه يك بار به شهروندان گزارش عملكرد مالي خود را ارائه كنند.
وي ادامه داد‌: هم اكنون شهرداري تهران به صورت ماهانه گزارش درآمد و هزينه‌هاي خود را بر روي وب سايت خود منتشر مي‌كند تا تمامي شهرندان از نحوه كسب درآمد و هزينه‌هاي شهر مطلع شوند.
قاليباف با اشاره به اين كه شوراياران اولويت‌هاي هر محله را مشخص مي‌كنند، گفت‌: بايد برنامه‌ريزي كنيم تا در هر منطقه تهران يك شوراي منطقه‌اي با اختيارات مشخص و با انتخاب مستقيم شهروندان شكل ‌گيرد‌‌.
وي ضمن قدرداني از همه دست اندركاران دوره دوم شوراياري‌ها، گفت‌: در اين دوره، شوراياران موضوعات شهر را هم به خوبي تشخيص دادند‌، هم خوب منعكس كردند و هم خوب بر عملكرد ما نظارت كردند‌.
شهردار تهران افزود‌: شايد شوراياري‌ها امروز از عملكرد خود راضي نباشند اما هرچه به جلو برويم اختيارات شوراياري‌ها بيش‌تر و نقش نظارتي آن‌ها جدي‌تر مي‌شود‌.
وي گفت: امروز در شهر احساس مي‌كنيم كه از زمان فعاليت شوراياران كارها بيشتر و بهتر جهت گيري شده و اميدوارم شهروندان در دوره سوم تشكيل شوراياري‌ها با انتخاب افراد مناسب‌تر، متعهدتر و متخصص‌تر فضاي برنامه‌ريزي، كار و فعاليت را بهتر از قبل فراهم كنند و ما نيز در شهرداري با واگذاري هرچه بيش‌تر موضوعات نظارتي و كنترلي به شوراياران تلاش كنيم تا هرچه بيش‌تر شهروندان در فرآيند اداره شهرشان سهيم شوند.

کاروان طریق القدس

آرشیو