جمعه 12 سپتامبر 2008 10:15
غافلگيري و ضربه سخت؛ پاسخ ايران به هر متجاوز

خبرگزاري فارس: مشاور نظامي فرمانده كل قوا گفت: دشمن مي‌داند كه اگر لطمه‌اي به ايران بزند خود لطمه سختي‌تري خواهد خورد و در اين صورت آنها در برابر پاسخ سخت جمهوري اسلامي ايران غافلگير خواهند شد. امير ناصر آراسته مشاور نظامي فرماندهي كل قوا در گفت و گو با خبرنگار دفاعي خبرگزاري فارس، انتصابات در […]

خبرگزاري فارس: مشاور نظامي فرمانده كل قوا گفت: دشمن مي‌داند كه اگر لطمه‌اي به ايران بزند خود لطمه سختي‌تري خواهد خورد و در اين صورت آنها در برابر پاسخ سخت جمهوري اسلامي ايران غافلگير خواهند شد.

امير ناصر آراسته مشاور نظامي فرماندهي كل قوا در گفت و گو با خبرنگار دفاعي خبرگزاري فارس، انتصابات در ارتش را يا به دليل سنوات خدمتي و يا به دليل استفاده از نيروهاي جوان و تازه نفس دانست و اظهار داشت: انتصاب اخير در ارتش نيز در راستاي استفاده از نيروهاي جوان در جهت تقويت بنيه ارتش جمهوري اسلامي صورت گرفته است.
امير آراسته افزود: اين انتصاب جديد نشان داد ارتش مي‌خواهد سطح آمادگي و خطر پذيري خود را هرچه بيشتر، بالا ببرد.
مشاور نظامي فرماندهي كل قوا با بيان اينكه ارتش و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي از دو مولفه قدرت مرئي و نامرئي بهره مي‌برند، تجهيزات و سلاح‌هاي نظامي مانند موشك‌ها را از مولفه‌هاي مرئي و همچنين قدرت رهبري، وحدت ملي و روحيه شهادت طلبي را از عناصر نامرئي دانست كه نيروهاي مسلح از آن بهره مندند.
وي تصريح كرد: همان طور كه در سال‌هاي قبل نيز گفته شده، امريكا و اسرائيل هيچگاه به كشورمان حمله نخواهند كرد چرا كه مي‌دانند قدرت نامرئي جمهوري اسلامي كه همان روحيه شهادت طلبي باشد، بسيار شگرف و نيرومند است.
امير آراسته ادامه داد: البته ما بعنوان نيروهاي نظامي موظفيم تا خارج از اين تحليل عمل كنيم و به همين خاطر كوچكترين تحركات دشمن را نيز بررسي مي‌كنيم.
وي نيروهاي مسلح را داراي طرح‌هاي دفاعي و پيشگيرانه عنوان كرد كه براي دشمنان پاسخ سختي را در پيش خواهند داشت و يادآور شد: دشمن مي‌داند كه اگر لطمه‌اي به ما بزند خود لطمه سخت‌تري خواهد خورد و در اين صورت اين دشمن است كه در برابر پاسخ سخت جمهوري اسلامي ايران غافلگير خواهد شد.
مشاور نظامي فرماندهي كل قوا در پايان خاطرنشان كرد: دشمنان مي‌گويند ايران سيزدهمين قدرت نظامي جهان محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه آنها فقط قدرت مرئي ما يعني تجهيزات را در نظر گرفته‌اند و از قدرت نامرئي يعني روحيه شهادت طلبي كه عنصر موثرتري است، غافلند.

کاروان طریق القدس

آرشیو