جمعه 26 سپتامبر 2008 11:16
يهوديان مهاجر؛ نظاميان دولت پادگاني رژيم صهيونيستي

خبرگزاري فارس: در آستانه روز جهانى قدس، مقاله حاضر ضمن تاكيد بر وحدت و گزارشى از وضعيت كنونى مساله فلسطين بر اين نكته اساسى پاى مى‏فشرد كه يهوديان مهاجرى كه به سرزمين‏هاى فلسطينى مهاجرت و خانه و كاشانه ملت فلسطين را غصب كرده‏اند به لحاظ حقوقى و قانونى و رسمى، از جمله نظاميان رژيم صهيونيستى […]

خبرگزاري فارس: در آستانه روز جهانى قدس، مقاله حاضر ضمن تاكيد بر وحدت و گزارشى از وضعيت كنونى مساله فلسطين بر اين نكته اساسى پاى مى‏فشرد كه يهوديان مهاجرى كه به سرزمين‏هاى فلسطينى مهاجرت و خانه و كاشانه ملت فلسطين را غصب كرده‏اند به لحاظ حقوقى و قانونى و رسمى، از جمله نظاميان رژيم صهيونيستى محسوب مى‏شوند.

به گزارش خبرگزاري فارس، براى توضيح بهتر اين مفهوم در مقاله حاضر به اختصار مفهوم “دولت پادگان” كه نوع نظام حكومتى رژيم نامشروع اشغالگر قدس است توضيح داده شده است.
در آستانه روز جهانى قدس و آخرين جمعه از ماه مبارك رمضان، پرداختن به مساله فلسطين و بيان نكاتى از اين حادثه غم‏انگيز جهان اسلام هم ضرورى و هم مشكل است. روز جهانى قدس در حالى فرا رسيده است كه ملت مظلوم و مستضعف فلسطين امسال در شرايطى سخت و طاقت فرسا در حال مقاومت در برابر فشار صهيونيستها هستند و كرانه باخترى و به خصوص نوار غزه فشار مضاعفى را از سوى اشغالگران قدس تحمل مى‏كنند. به همين مناسبت شايسته است كه نكاتى را مورد توجه قرار داد و به اختصار به هر يك از اين نكات پرداخت:

1. وضعيت كنونى‏
برخلاف تصور عده‏اى كه شدت وخامت اوضاع در فلسطين اشغالى و همكارى‏هاى جنبش فتح با رژيم صهيونيستى را دليلى بر عقب‏گرد در آرمان فلسطين مى‏دانند، به نظر مى‏رسد كه در يك تحليل درست بايد گفت كه شديد شدن مبارزه ميان جنبش‏هاى فلسطينى مقاوم و رژيم اشغالگر قدس نشان دهنده آن است كه آرمان آزاد سازى قدس نه تنها عقب‏گرد نكرده است بلكه پيشرفت نيز كرده است. هنگامى كه مشاهده مى‏كنيم رژيم اشغالگر قدس تمام توان خود را براى محاصره مردم در فلسطين اشغالى به كار مى‏گيرد و با تمام نيرو به مبارزه با ملت فلسطين برمى‏خيزد اين امر حكايت از پيشرفت در آرمان فلسطين دارد، چرا كه نشان مى‏دهد نيروهاى مبارزى از ميان ملت فلسطين بر سر آرمان آزادسازى قدس شريف ايستاده‏اند و دشمن صهيونيستى را به جايى رسانده‏اند كه راهى جز نشان دادن چهره حقيقى خود ندارد. از سوى ديگر مگر ما براى آزادكردن قدس شريف به دنبال راهى جز مبارزه با رژيم صهيونيستى هستيم؟ پس اوج گرفتن جنايات اين رژيم عليه ملت فلسطين نشان دهنده آن است كه اسرائيل با مقاومت مردمى ملت فلسطين مواجه است.
از سوى ديگر سازشكارى برخى از سران خيانتكار هنگامى كه توده‏هاى مردمى‏در راه هدف و آرمان خود شجاعانه ايستاده‏اند نه تنها ضررى در نهايت به اين آرمان نمى‏رساند بلكه باعث خالصانه شدن مبارزان و از ميان رفتن تلاشهاى منافقانه مى‏گردد. اين امر هرچند در ظاهر يك ضربه به هدف اصلى محسوب مى‏شود ولى‏در حقيقت نوعى پاك شدن و خالص شدن جبهه حق است كه براى پيروزى‏نهايى يك ضرورت است.

2. ضرورت وحدت‏
نكته دومى كه بايد به آن پرداخت اين است كه آزادسازى قدس شريف نيازمند وحدت جهان اسلام و حركت جمعى همه مسلمانان است. اصولا روز قدس به ابتكار امام راحل عظيم الشان ملت ايران براى همين منظور تعبيه شد. امام راحل روز قدس را با همين نگاه ايجاد كردند كه علاوه بر آن كه نمادى براى يادآورى مساله مهم قدس شريف و اشغال شده بودن آن باشد، نوعى حركت هماهنگ و مشترك ميان همه ملتها و كشورهاى اسلامى را نيز ايجاد و زمينه‏سازى كند. بنابراين در نداى وحدت در روز قدس بايد فلسطين و آرمان آزادسازى قدس شريف محور وحدت قرار گيرد و جهان اسلام (نه تنها گروههاى‏فلسطينى و مبارز) با تمام توان خود بر يك محور واحد گرد آيند و اميد است كه خداى متعال به واسطه اين وحدت و هماهنگى باعث نجات اين پاره تن اسلام از دست دشمن صهيونيستى گردد.

3. نكته‏اى در باب يهوديان مهاجر
نكته مهم ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه برخى از ناآگاهان از وضعيت يهوديان مهاجرى كه از كشورهاى ديگر به فلسطين مهاجرت مى‏كنند بى‏اطلاع هستند و تصور مى‏كنند كه اين يهوديان چون فريب رژيم صهيونيستى را خورده‏اند پس در جنايات اين رژيم شريك نيستند. حال آن كه وضعيت به كلى متفاوت است.
در تقسيمات انواع دولتها در جهان، رژيم اشغالگر قدس كه يك موجوديت جعلى و ساختگى و نامشروع است نوعى خاص از نظامات حكومتى را ايجاد كرده است كه به آن “دولت پادگان” گفته مى‏شود. در اين نوع از نظام حكومتى هر شهروند يك نظامى محسوب مى‏شود و آموزش نظامى خاص خود را مى‏بيند در دسته و تيپ نظامى خاصى دسته بندى مى‏شود و مسلح به انواع سلاحهاست و در طول سال ضمن افزايش و تجديد آموزش‏هايش در عملياتها و فعاليتهاى نظامى نيز مشاركت دارد.
اكنون در رژيم صهيونيستى وضعيت اين گونه است. يعنى هريك از يهوديان مهاجر غيرقانونى كه به فلسطين مهاجرت كرده است و سرزمين مردم اين كشور را غصب نموده و خانه و كاشانه آنها را ظالمانه تصرف كرده است در عمل يك نظامى واقعى هم محسوب مى‏شود چرا كه عضو ارتش رژيم صهيونيستى است و در سال چند روزى را آموزش نظامى مى‏بيند و اسلحه در اختيار دارد و در مواقع خاصى در سال نيز به خدمت فراخوانده مى‏شود تا عليه نيروها و ملت فلسطين دست به اقدام نظامى يا شبه نظامى بزند. از اين روست كه نام نظام حكومتى اين رژيم نامشروع را “دولت پادگان” گذاشته‏اند. بنابراين يهوديان مهاجر هرچند كه از سوى رژيم صهيونيستى فريب خورده باشند اما اين چيزى از دشمنى آنها با ملت فلسطين و جنايتكار بودن آنها در حق مردم و صاحبان اصلى سرزمين فلسطين نمى‏كاهد. بايد توجه شود كه اين يك نكته صورى و ظاهرى نيست. اصولا شهرك نشينان صهيونيست از جمله گروههاى نظامى فعال رژيم صهيونيستى محسوب مى‏شوند كه به صورت دوره‏اى عملياتهاى نظامى عليه مردم فلسطين انجام مى‏دهند. بنابراين نبايد تصور كرد كه به صرف گول‏خورده بودن اين جانيان و آدم‏كشان، چيزى از جنايت‏كار بودن و دشمنى آنها كاسته مى‏شود.

4. روز قدس، روز احياى اسلام‏
در نهايت ذكر اين نكته لازم و ضرورى به نظر مى‏رسد كه روز قدس فرصتى است براى احياى اسلام و آن هم از طريق وحدت مسلمانان براى رسيدن به يك هدف واحد صورت مى‏گيرد. روز قدس را فقط نبايد راهى براى آزاد سازى قدس شريف دانست، روز قدس راهى براى احياى‏عظمت اسلام و كنار هم آوردن مسلمانان براى نجات اسلام از وضعيت كنونى آن است كه به آن گرفتار شده است. روز قدس چنين ظرفيت عظيمى دارد. اميد است كه آن را قدر بدانيم و فرصت آن را مغتنم بشماريم.

کاروان طریق القدس

آرشیو