دوشنبه 13 اکتبر 2008 12:18
آشوبگري و هتاكي شروط حزب كارگزاران براي استخدام

حزب كارگزاران سازندگي برغم ادعاي ميانه روي و اعتدال به استفاده از عناصر هتاك و اغتشاش گر در شاخه دانشجويي خويش روي آورده است.انتصاب «آرمين. س» از عناصر افراطي انجمن ضداسلامي و غيرقانوني اميركبير و همكار گروهك غيرقانوني دفتر تحكيم به عنوان مسئول شاخه دانشجويي حزب كارگزاران سازندگي در حالي صورت مي گيرد كه اين […]

حزب كارگزاران سازندگي برغم ادعاي ميانه روي و اعتدال به استفاده از عناصر هتاك و اغتشاش گر در شاخه دانشجويي خويش روي آورده است.
انتصاب «آرمين. س» از عناصر افراطي انجمن ضداسلامي و غيرقانوني اميركبير و همكار گروهك غيرقانوني دفتر تحكيم به عنوان مسئول شاخه دانشجويي حزب كارگزاران سازندگي در حالي صورت مي گيرد كه اين فرد، پرونده هاي مملو از تخلفات گوناگون در دوران دانشجويي خويش دارد.
«آرمين.س» به همراه افراد معلوم الحالي چون «علي.ع»، «علي. ص»، «مجيد.ت»، «بابك، ز» و «عباس.ح» و با همراهي افراطيون تحكيم وحدت طيف غيرقانوني علامه سابقه سياهي در دست اندازي به آرمان هاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، توهين و افترا به مسئولين نظام، ناامن كردن محيط دانشگاه و ايجاد آشوب از خود به جاي گذاشته است.
وي به عنوان مديرمسئول نشريه صنفي «سپيده» و دبير شوراي صنفي دانشگاه اميركبير به تبليغ بر عليه جمهوري اسلامي و سوءاستفاده از مسائل صنفي براي مطامع سياسي از جمله حمايت از كيوان انصاري يكي از جاسوسان دستگيرشده توسط وزارت اطلاعات مشغول بود. از جمله ديگر اقدامات فرد مذكور مي توان به برگزاري و اجراي تجمع هاي غيرقانوني 16 آذر 85، ايجاد اغتشاش به بهانه ي ميتينگ 16 آذر در دانشگاه تهران، ايجاد بلوا و آشوب در مراسم به اصطلاح حمايت از سه نشريه هتاك اميركبير، برگزاري جشن موسيقي در ايام محرم به بهانه استقبال از ورودي هاي جديد دانشگاه كه خشم عزاداران حسيني را برانگيخت، اغتشاش و هتاكي در سخنراني دكتر محمود احمدي نژاد كه بعدها در گفت وگو با راديو بي بي سي از اقدام خود و همپالكي هايش در سوزاندن عكس هاي رياست محترم جمهوري و نيز پرتاب لنگه هاي كفش به سمت سخنران مراسم و درگيري با اكثريت دانشجويان مسلمان دفاع كرده بود. همچنين او يك پاي ثابت امضاي بيانيه هاي ملي-مذهبي ها و يا گفت وگو با راديوهاي بيگانه در جهت تبليغ بر عليه جمهوري اسلامي بوده است.
به نظر مي رسد استفاده از عناصر هتاك و افراطي در موضوع حساسي چون جنبش دانشجويي تفسير ديگري از اعتدال، ميانه روي و شعور سياسي مورد ادعاي حزب كارگزاران سازندگي باشد كه در اين صورت بايد منتظر بالا رفتن درك و شعور سياسي با روش پرتاب لنگه هاي كفش و هتاكي، در دانشگاه ها باشيم.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو