سه‌شنبه 14 اکتبر 2008 09:03
ناطق‌ نوري بهترين كانديداي اصلاح طلبان!

پيشنهاد سعيد حجاريان به مشاركت و مجاهدين: ناطق‌ نوري بهترين كانديداي اصلاح طلبان!وي حجت الاسلام ناطق نوري را بهترين گزينه براي اصلاح طلبان در شرايط فعلي دانسته و گفته است:ناطق نوري شخصيتي معقول و منطقي دارد و فردي كارآمد و مديري اجرايي است كه مورد قبول بخشي از اصولگرايان و اصلاح طلبان است و مي‌تواند […]

پيشنهاد سعيد حجاريان به مشاركت و مجاهدين:
ناطق‌ نوري بهترين كانديداي اصلاح طلبان!
وي حجت الاسلام ناطق نوري را بهترين گزينه براي اصلاح طلبان در شرايط فعلي دانسته و گفته است:ناطق نوري شخصيتي معقول و منطقي دارد و فردي كارآمد و مديري اجرايي است كه مورد قبول بخشي از اصولگرايان و اصلاح طلبان است و مي‌تواند احمدي نژاد را شكست دهد.
 

به گزارش “جهان” سعيد حجاريان معتقد است علي اكبر ناطق نوري تنها گزينه اي است كه مي‌تواند در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مي‌تواند بر محمود احمدي نژاد پيروز شود.
 
بر اساس اين گزارش گفته مي‌شود تئورسين جبهه اصلاحات در نشست مشترك سران حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب به بررسي وضعيت دوم خردادي ها در انتخابات آتي پرداخته و گفته كه جريان اصلاحات چهره شاخصي براي كانديدا شدن ندارد.
 
سعيد حجاريان با بيان اينكه سيد محمد خاتمي وارد عرصه انتخابات نمي‌شود افزوده است: مهدي كروبي هم كه ورودش را اعلام كرده است فاقد راي لازم براي تصدي مسئوليت اجرايي كشور است.
 
وي حجت الاسلام ناطق نوري را بهترين گزينه براي اصلاح طلبان در شرايط فعلي دانسته و گفته است:ناطق نوري شخصيتي معقول و منطقي دارد و فردي كارآمد و مديري اجرايي است كه مورد قبول بخشي از اصولگرايان و اصلاح طلبان است و مي‌تواند احمدي نژاد را شكست دهد.
 
اظهارات حجاريان در حالي است كه علي اكبر ناطق نوري در سال هاي گذشته بارها اعلام كرده براي هميشه لباس كانديداتوري را از تن در آورده و از اين پس تا قيامت در هيچ انتخاباتي داوطلب نخواهد شد.
 
از طرفي با توجه به كمبود چهره شاخص و كارآمد در ميان اصلاح طلبان براي آوردن در صحنه انتخابات كه بارها خود نيز به آن اذعان كرده‌اند به نظر مي‌رسد بحث يارگيري از ميان رقيب و ايجاد انشقاق در ميان اصولگرايان در دستور كار آنها قرار گرفته است.البته اين ترفند بارها در مقاطع مختلف با شكست مواجه شده است.
 

کاروان طریق القدس

آرشیو