سه‌شنبه 28 اکتبر 2008 18:28
نامه سرگشاده انجمن اسلامی دانشگاه یزد

در آستانه استيضاح وزير کشور در مجلس شوراي اسلامي، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد با انتشار نامه اي سرگشاده خطاب به نمايندگان استان يزد در مجلس شوراي اسلامي خواستار جديت نمايندگان در استيضاح کردان شد. به گزارش برنا، در متن نامه خطاب به اوليا، يحيي زاده، فرهمند و تابش، نمايندگان مردم استان يزد در مجلس […]

در آستانه استيضاح وزير کشور در مجلس شوراي اسلامي، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد با انتشار نامه اي سرگشاده خطاب به نمايندگان استان يزد در مجلس شوراي اسلامي خواستار جديت نمايندگان در استيضاح کردان شد.

به گزارش برنا، در متن نامه خطاب به اوليا، يحيي زاده، فرهمند و تابش، نمايندگان مردم استان يزد در مجلس شوراي اسلامي آمده است: نزديک به سه ماه از راي اعتماد پر حرف و حديث مجلس هشتم به وزير کشور مي گذرد، اتفاقات پيش آمده در اين مدت که به يکپارچه شدن همه تشکل هاي دانشجويي، افکار عمومي و نمايندگان عدالتخواه عليه آقاي کردان انجاميده است ديگر عذر و بهانه اي براي دفاع از آقاي کردان باقي نمي گذارد.

نويسندگان اين نامه همچنين تصريح کرده اند: امروز آزمون خطيري پيش روي شماست که اگر از آن سربلند بيرون نياييد، مشخص نيست زين پس بتوانيد در مقابل افکار عمومي و پرسش هاي مردمي که به شما اعتماد کرده اند سر، بلند کنيد. گر چه راي اعتماد به کردان به عنوان لکه ننگي در تاريخ مجلس هشتم ثبت شد، اما امروز مجلس مي تواند با استفاده از اهرم محکم نظارتي خويش يعني استيضاح آبروي خانه ملت را احيا کند.

در ادامه تاکيد شده است: آقايان نماينده، اين نامه انذاري است تا بدانيد، چشمان بيدار جنبش دانشجويي مسلمان نظاره گر تک تک اعمال، رفتار و موضع گيري هاي شما مي باشد، پس به هوش باشيد که غفلت از منافع ملت و کشور حتي براي لحظه اي عملي نابخشودني است.

درخاتمه آمده است: در پايان اعلام مي داريم که انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد به عنوان بخشي از بدنه پوياي جنبش دانشجويي مسلمان ضمن هشدار به نمايندگان جهت ايفاي نقش خود در حفظ منافع ملي، آماده است تا در صورت عدول نمايندگان از وظيفه خويش به روشنگري و شفاف سازي وقايع در اذهان عمومي بپردازد.

کاروان طریق القدس

آرشیو