یکشنبه 28 دسامبر 2008 19:08
تنها ايران مي تواند به برتري غربي ها در خاورميانه پايان دهد
رابرت بائر مامور شناخته شده آژانس جاسوسي آمريكا(سيا) با اذعان به اقتدار روزافزون ايران گفت: اين تنها ايران است كه قادر به پايان دادن برتري غربي ها در خاور ميانه مي باشد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از هفته نامه فرانسوي «نوول ابسرواتور»، مامور شناخته شده آژانس جاسوسي آمريكا(سيا) در خاور ميانه طي گفتگويي با هفته نامه مذكور درباره كتاب جديد خود”براي پيشگيري از جنگ ” اظهار داشت : آمريكا بايد از حساس كردن ايران بپرهيزد و ايران را از محور شرارت خارج نمايد.
بنااين گزارش، خبرنگار هفته نامه «نوول ابسرواتور» در نخستين سوال از رابرت بائر پرسيد: در قرن نوزدهم بازي قدرت نشان از رقابت ميان امپراتوري بريتانيا و امپراتوري روسيه ، خصوصا براي كنترل داشت اما امروزه اين ايران است كه انديشه تبديل شدن به امپراتوري جديد را در سر مي پروراند. آيا اين كشور تا كنون توانسته است به چنين نقشي دست يابد؟
افسر ارشد سيا كه سال ها در خاورميانه به جاسوسي مشغول بوده است پاسخ داد: هنوز نه! اما رسيدن به آن افق چندان دور نخواهد بود. نكته مهم در اين ميان ،نفت است .ما آمريكايي ها بسيار بيشتر از فرانسويان به نفت ارزان قيمت وابسته هستيم. اين مهم را نبايد از نظر دور داشت كه ايران مي تواند به خوبي كنترل خليج فارس را با بستن تنگه هرمز و تخريب تاسيسات نفتي سعودي در عرض چند دقيقه با موشك هايي كه در اختيار دارد در دست بگيرد .
بر همين اساس ايران مي تواند به سهولت بازار جهاني نفت را از هفده ميليارد بشكه نفت محروم كند. گرچه ايران اين كار را نمي كند اما صرف وجود چنين تهديدي به خودي خود يك نيروي بازدارنده ايجاد مي نمايد كه مانع از اشغال يا حمله امريكا به اين كشور مي شود. بعلاوه درصد قابل توجهي از ساكنان خليج فارس شيعه و هم اكنون تحت نفوذ ايران هستند. بايد واقع بين بود؛ اعراب اعم از فلسطيني ها، مصري ها يا اردني ها ، پيش از اين عليه اسرائيل حملاتي كاملا غيرموثر صورت داده اند اما اين تنها حزب الله شيعي با حمايت ايران بود كه توانست اسرائيلي ها را وادار به عقب نشيني نمايد. بنابراين اعراب به ناچار به اين كشور روي مي آورند و به اين ترتيب ، ايران به نمايندگي از آنها به يك امپراتوري تبديل شده و در اين نقش ماهرانه عمل نموده است.
بائر در ادامه مي افزايد: ايرانيان مردماني هوشمند و صاحب تمدني هزاران ساله هستند، ايران به لحاظ راهبردي بسيار صبور است و در برابر دشمن امريكايي كه قادر نيست طرح هايش را براي بيش پيشاپيش برنامه ريزي كند،قادر است ضربات خود را براي بلند مدت محاسبه كند. نتيجه چنين اوضاعي به اين ترتيب خواهد بود كه ايران يكي از با ثبات ترين كشورها و با نفوذترين و قدرتمند ترين آن ها در خاورميانه شده است و امريكايي ها انتخابي جز اين در پيش رو ندارند ؛ يا بايد سي سال آينده را به مبارزه با آن بگذرانند يا به توافقي بر سر همزيستي با ايران دست يابند. بله! بايد بدون فوت وقت با ايران مذاكره كرد.
جاسوس سابق سيا در خاورميانه درپاسخ به اين سوال كه آيا عملكرد مخفيانه تهران، از لبنان تا غزه و از جنوب عراق تا سوريه مصداق يك امپراتوري «پسااستعماري» است، پاسخ داد: ايران يك امپراتوري دوپايه است كه همزمان بر پايه تسليحات فوق مدرن و يك راهبرد جنگ چريكي و نامتقارن بنا شده است. بر همين اساس ايراني ها از مداخله مستقيم در بيروت و تحميل شرايط خود به شيعيان لبنان خودداري كرده اند. آنها ترجيح مي دهند اين ماموريت را به نيروهاي عرب زبان حزب الله واگذار كنند. حتي امروزه در بصره عراق هم نشانه آشكاري از حضور ايران ديده نمي شود. با اين حال ايران در آنجا همه چيز را زير نظر دارد. اين يك نظام محاصره اي است. ايران موفق شده است اعراب را متقاعد نمايد كه تنها كشوري است كه با سياست استعماري مبارزه مي كند. اين رفتار در حقيقت رفتاري «پسا استعماري» تلقي مي شود تا «استعماري». راز موفقيت ايران اين است كه به متحدان خود بخصوص حزب الله قدرت و احترام ببخشد. ايرانيان به حسن نصرالله اموزش داده اند از هيچ عاملي دستور نپذيرد اما روي نيروهاي خود حساب كند و همچون رهبري مستقل عمل نمايد. نصرالله نمي خواهد اين وضع تغيير كند.
وي تاكيد كرد:در استراتژي پياده شده توسط ايران، نظام وكالت قدرت نه بر اساس پول صورت مي گيرد و نه بر اساس اجبار بلكه مبتي بر يك ايمان مشترك است.اين پيام ايراني ها است كه تنها ايران قادر به پايان دادن به برتري غربي ها در خاور ميانه است ،بنابراين ايران علي الحساب تنها اميد قابل اعتناست .
«رابرت بائر» درباره علت نابينايي آمريكا در برابر ايران توضيح داد: اين يك نابينايي عمدي است،مانند بي توجهي اي كه منجر به بروز بحران مالي شد .اين امر ناشي از يك خوش بيني بي اساس است كه قبلا حمله به عراق را رهبري كرده و حتي نيويورك تايمز از آن حمايت كرده است. اين كوري همچنين محصول ناديده گرفتن كل تمدن ايراني و محدود كردن آن به شخص احمدي نژاد است. پس از انتشار كتاب من در امريكا برخي مرا احمق خواندند اما من روي اين تفكر پافشاري مي كنم كه بايد ايران را به عنوان طرفي معتبر و موثر در نظر گرفت ،در غير اين صورت بايد درگير جنگي سي ساله شد كه در آن صورت هم بدون شك امريكا چنين اجازه اي را به خود نخواهد داد.براي چنين انتخابي بايد يك ميليون نفر را بسيج كرد و تا اخرين دلار هزينه نمود.چنين جنگي چه عنواني خواهد داشت؟ جنگ براي دموكراسي صهيونيستي؟ اين حماقت محض است! در صورت بروز جنگ ، خليج فارس درگير خواهد شد و بهاي نفت به چهارصد دلار در هر بشكه مي رسد و اقتصاد امريكا ضربه ديگري متحمل خواهد شد.
رابرت بائر در پاسخ به خبرنگار «نوول ابسرواتور» درباره اين كه ايران با مشكلات بسياري همچون تورم لجام گسيخته، اقتصاد وابسته به نفت و غيره رو به رو است ،پس چگونه مي تواند يك راهبرد امپراتوري در پيش گيرد تصريح كرد: برغم اين نكات ضعف ،ايران كشوري است كه قادر است يك ميليون نفر را بسيج كند،اعم از سربازان ارتش كلاسيك كه تاثيري قابل توجه دارند و سپاه پاسداران بدون در نظر گرفتن شبه نظاميان شيعه در خارج كه به آنها امكان مي دهد كه به نمايندگي از آنها وارد عمل شوند. بسياري از ايرانيان ،حتي دانشجويان مخالف حكومت ،سياست خارجي دولت خود را تاييد مي كنند. ايراني ها ديدگاه مشتركي در زمينه ملي گرايي كهن و قدرتمند خود دارند. آنها از سياست خارجي مبتني بر حمايت از شيعيان چه در عراق و لبنان ، چه در خليج فارس حمايت مي كنند.
مامور «سيا» در پاسخ به اين سوال كه خطرناك ترين كشور در منطقه از ديدگاه شما پاكستان است ،پس چرا با توجه به اين مسئله توصيه به مذاكره با ايران مي كنيد گفت: در پاكستان بايد چه كسي را مخاطب قرار داد؟ در اين كشور استانهايي وجود دارد كه كل آن از كنترل دولت خارج است. پاكستان كشوري همگن و متجانس نيست بلكه موزائيكي متخلخل از يك انبار باروت است. نفرتي متقابل ميان ساكنان كراچي و لاهور وجود دارد ضمن اينكه بلوچستان را نبايد فراموش كنيم. اسلام اباد پايتختي است كه كاملا از بقيه جمعيت پاكستان جداست .اين كشور هر لحظه در معرض خطر انفجار قرار دارد و به هم پيوند دادن آن امكانپذير نيست. عربستان سعودي نيز كشوري يكدست نيست .اگر بهاي نفت به ده دلار براي هر بشكه برسد اين كشور قبل از ايران فرو مي ريزد، در حالي كه به نظر من بدون شك ايران قادر خواهد بود خود را با اين معضل هماهنگ كند.ايران كشوري با جمعيتي بيش از هفتاد ميليون نفر است كه بيشتر آن ها تحصيل كرده هستند و به فناوري پيشرفته دست يافته اند. من توانستم از توافق مخفي كه در سال 1986 با ايران توسط پاسكوا و مارشياني براي آزاد سازي گروگانهاي فرانسوي صورت گرفت مطلع شوم .گرچه آن قرارداد بي شرمانه بود اما از آن زمان تاكنون ايران هيچگاه ، به صورت مستقيم يا غير مستقيم ،به منافع يا اتباع فرانسوي حمله نكرده است .بله ! ايران مي تواند يك مخاطب قابل اعتماد باشد.
«رابرت بائر» در پاسخ به آخرين سوال درباره اين كه آيا باراك اوباما با گروه جديدش خواهد توانست با كارت ايران بازي كند يا نه، گفت:اين امر مستلزم توجه و هوشياري در واشنگتن است اما در آنجا يك لابي سياسي رسانه اي به گونه اي سرسختانه فعال است. آنها تنها تهديد بمب اتمي ايران و يك هولوكاست جديد را توسط احمدي نژاد مطرح مي كنند.من به هيچ عنوان به بمب اتمي ايراني باور ندارم همانطور كه سلاح هاي كشتار جمعي صدام حسين را باور نداشتم اما هميشه همين گونه تبليغات مطرح بوده است. جنگ عراق دست كم اين ارزش را داشت كه به همگان بفهمانيم ايجاد يك امپراتوري نو استعماري غيرممكن است. اين مسئله باعث كاهش قدرت واقعي و اعتبار امريكا در جهان شد. از طرف ديگر بحران مالي نيز مي تواند بر جهت دهي درست سياست خارجي امريكا تاثير بگذارد.البته اگر امريكا همچنان در توهم در اختيار داشتن پول و قدرت نامحدود بسر ببرد اين وضع به فاجعه منتهي خواهد شد
گفتني است كه «رابرت بائر» در فاصله سالهاي 1970 تا1997 مامور سيا و مسئول منطقه خاورميانه بوده است. او كتابهايي با عنوان «سقوط سيا» و «طلاي سياه و كاخ سفيد» منتشر كرده است.از وي به تازگي كتابي با عنوان «ايران، صعود غيرقابل مقاومت» منتشر كرده است.
کاروان طریق القدس

آرشیو