شنبه 03 ژانویه 2009 11:40
رژيم صهيونيستي با جنايات خود در غزه يك گام ديگر به فروپاشي نزديك‌تر شد
دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار دبيركل جنبش جهاد اسلامي فلسطين با اعلام همدردي ملت و دولت ايران با مردم غزه، تاكيد كرد كه‌ رژيم صهيونيستي با جنايات خود در غزه يك گام ديگر به فروپاشي نزديك‌تر شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان و دبيركل جنبش جهاد اسلامي فلسطين اوضاع بحراني غزه را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
رمضان عبدالله شلح در ديدار سعيد حليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در دمشق، با تقدير و تشكر از حمايت‌هاي ملت بزرگ ايران از ملت مظلوم فلسطين گفت:‌ پايداري و مقاومت مردم شجاع غزه نشانه‌هاي شكست رژيم صهيونيستي را آشكار كرده است.
دبيركل جهاد اسلامي فلسطين با اشاره به خيزش همه ملت‌هاي حق طلب در سراسر جهان در حمايت از آرمان مردم ستم ديده فلسطين، گفت: چهره ضد انساني و وحشي رژيم صهيونيستي با جناياتي كه در غزه مرتكب شده اكنون روشن‌تر شده است.
در اين ديدار دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز با اعلام همدردي ملت و دولت ايران با مردم صبور غزه گفت:‌ رژيم صهيونيستي با جنايات خود در غزه يك گام ديگر به فروپاشي نزديك‌تر شده است.
جليلي با اشاره به پايداري و استقامت مردم فلسطين در برابر تجاوزات رژيم صهيونيستي، مقاومت غزه را الگوي جديدي براي حركت‌هاي مقاومت در جهان دانست.
کاروان طریق القدس

آرشیو