شنبه 03 ژانویه 2009 12:23
تشييع نمادين كودكان شهيد غزه مقابل سفارت انگليس برگزارشد

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو» ستاد ‏دانشجويي حمايت از مقاومت اسلامي و پيگيري مطالبات پيام تاريخي مقام معظم ‏رهبري در استمرار فعاليت‌هاي ضد صهيونيستي و حمايت از مردم بي گناه و بي دفاع ‏غزه و در اعتراض به عدم كارآيي اعضاي شوراي امنيت، امروز اقدام به برگزاري تجمع ‏خواهران دانشجوي بسيجي در مقابل […]

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو» ستاد ‏دانشجويي حمايت از مقاومت اسلامي و پيگيري مطالبات پيام تاريخي مقام معظم ‏رهبري در استمرار فعاليت‌هاي ضد صهيونيستي و حمايت از مردم بي گناه و بي دفاع ‏غزه و در اعتراض به عدم كارآيي اعضاي شوراي امنيت، امروز اقدام به برگزاري تجمع ‏خواهران دانشجوي بسيجي در مقابل سفارتخانه‌هاي تركيه و آلمان كرده است.

همچنين تشييع نمادين كودكان شهيد غزه به عنوان هديه كريسمس به حاميان ‏اسرائيل غاصب مقابل سفارتخانه انگليس از ديگر برنامه‌هاي اين ستاد در ساعت 16 ‏امروز برگزار شد.

کاروان طریق القدس

آرشیو