دوشنبه 19 ژانویه 2009 06:29
برگزاری سفر زیارتی به کربلای معلا

به نقل از اداره کل فرهنگی دانشگاه در هفته اول ماه صفر سفر زیارتی کربلا با حضور جمعی از دانشجویان و مسئولین دانشگاه برگزار می گردد.لازم به ذکر است که هزینه این سفر 285 هزار تومان بوده که بخشی از آن به عنوان وام در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این سفر حضور مسئولین فرهنگی […]

به نقل از اداره کل فرهنگی دانشگاه در هفته اول ماه صفر سفر زیارتی کربلا با حضور جمعی از دانشجویان و مسئولین دانشگاه برگزار می گردد.لازم به ذکر است که هزینه این سفر 285 هزار تومان بوده که بخشی از آن به عنوان وام در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این سفر حضور مسئولین فرهنگی دانشگاه (مسئول محترم نهاد نمایندگی رهبری, مدیریت فرهنگی دانشگاه و همچنین مسئول دایره فرهنگی خوابگاه ها) در همراهی نمودن دانشجویان می باشد.

کاروان طریق القدس

آرشیو