چهارشنبه 14 ژانویه 2009 21:03
هولوكاست واقعي غزه در آثار كاريكاتوريست‌هاي جهان

كاريكاتوريست‌هاي متعهد جهان مانند گذشته اولين دسته از هنرمنداني هستند كه نسبت به جنايت عليه بشريت كه اين بار در حق مردم مظلوم غزه روا داشته مي‌شود از خود واكنش نشان مي‌دهند. كاريكاتورها مربوط به مسابقه كاريكاتور غزه و سايت «ايران كارتون» است.

{morfeo 1}

کاروان طریق القدس

آرشیو