سه‌شنبه 17 فوریه 2009 11:49
کاهش 10 درصدي شکاف طبقاتي در دولت نهم

آمارهاي معتبر و رسمي بانک مرکزي در خصوص وضعيت شکاف طبقاتي در کشور حکايت از آن دارد که از سال 84 به بعد و بر اثر اقدامات عدالت گرايانه دولت نهم، فاصله طبقاتي در ايران به ميزان 10 درصد روبه کاهش نهاده است. در همين رابطه آمارهاي رسمي بانک مرکزي حاکي است: متوسط ضريب جيني […]

آمارهاي معتبر و رسمي بانک مرکزي در خصوص وضعيت شکاف طبقاتي در کشور حکايت از آن دارد که از سال 84 به بعد و بر اثر اقدامات عدالت گرايانه دولت نهم، فاصله طبقاتي در ايران به ميزان 10 درصد روبه کاهش نهاده است.

در همين رابطه آمارهاي رسمي بانک مرکزي حاکي است: متوسط ضريب جيني که متغييري براي ارزيابي عملکرد اقتصادي کشورها در خصوص توزيع درآمد محسوب مي شود، در سه سال اول دولت نهم (84 تا 86 ) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم يعني (81 تا 83 ) روند کاهشي را دنبال کرده که حاکي از بهبود شاخص توزيع درآمد و کاهش شکاف طبقاتي است.
ضريب جيني عددي بين صفر و يک است، هرچه اين متغير به عدد صفر نزديک تر باشد نشان دهنده توزيع عادلانه تر بين گروه هاي مختلف درآمدي در کشور است و هرچه به يک نزديکتر باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است. به عبارت ديگر ضريب جيني کوچک نشان مي دهد که تمام افراد جامعه تقريبا از سطح درآمد يا ثروت يکساني برخوردار هستند؛ درحالي که ضريب يک نشان مي دهد يک نفر تمام ثروت را در اختيار دارد و سهم مابقي از ثروت تقريبا صفر است.
بر اساس تازه ترين آمار رسمي بانک مرکزي ، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است که با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود.
اين در حالي است که طبق آمارهاي رسمي بانک مرکزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است که با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي شود که در مجموع نشان مي دهد، ضربي جيني در دولت نهم با کاهش دو درصدي مواجه شده است.
نکته ديگر اينکه دولت خاتمي در کسب بالاترين ضريب جيني نيز رکورد‌دار است و طي سه دولت سازندگي، اصلاحات و نهم، بدترين وضعيت توزيع درآمد و بالاترين شکاف طبقاتي در سال 81 اتفاق افتاده است.
بر اساس شاخص ديگر يعني نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين که توزيع درآمدي را نشان مي‌دهد، شکاف طبقاتي در دولت نهم کمتر شده است.
نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين در سه سال آخر دولت خاتمي در حالي 16.9 برابر، 16.2 برابر و 14.6 برابر و متوسط آن 15.9 برابر بوده است که اين ارقام در سه سال اول دولت احمدي نژاد به 14.5برابر، 14.9 برابر و 15.2 برابر و متوسط آن به 14.8 برابر کاهش يافته است.که از کاهش 10 درصدي شکاف طبقاتي در دولت نهم حکايت دارد.

کاروان طریق القدس

آرشیو