چهارشنبه 11 فوریه 2009 06:41
دکتر رهایی :تدوين 130 برنامه ويژه پنجاهمين ساگرد تاسيس دانشگاه اميرکبير

عليرضا رهايي در گفت و گو با برنا، با بيان اين مطلب که دانشگاه صنعتي امير کبير در سال 1337 تاسيس شد گفت : امسال در پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه صنعتي امير کبير قرار داريم بر همين اساس 130 برنامه منسجم ويژه پنجاهمين سال تاسيس اين دانشگاه تدوين شده است . وي تصريح کرد : برنامه […]

عليرضا رهايي در گفت و گو با برنا، با بيان اين مطلب که دانشگاه صنعتي امير کبير در سال 1337 تاسيس شد گفت : امسال در پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه صنعتي امير کبير قرار داريم بر همين اساس 130 برنامه منسجم ويژه پنجاهمين سال تاسيس اين دانشگاه تدوين شده است .

وي تصريح کرد : برنامه هاي ويژه پنجاهمين سالگرد تاسيس دانشگاه از مهر ماه سال جاري آغاز شده و  تا تير ماه سال 88 ادامه خواهد داشت .

رييس دانشگاه صنعتي امير کبير از برنامه هاي ويژه پنجاهمين سالگرد تاسيس اين دانشگاه به تاسيس دانشکده ، پژوهشگاه ، رشته هاي جديد، ايجاد طرح هاي عمراني جديد ، تشويق اساتيد ، کارکنان ، دانشجويان فعال اشاره کرد و گفت : برنامه هاي متنوع منسجم ديگري در حوزه هاي مختلف تهيه و تنظيم شده است که اجرايي خواهد شد .

کاروان طریق القدس

آرشیو