سه‌شنبه 03 فوریه 2009 07:00
رسايي: ميرحسين موسوي مامور پاکسازي ادبيات مفتضحانه دوران اصلاحات است

“حميد رسايي” روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: خاتمي فهميده که نمي تواند باتکيه بر هشت سال رياست جمهوري و عملکردش، آرا مردم را به سوي خود جلب کند لذا به مير حسين موسوي متوسل شده است تا از نام او استفاده کند. وي افزود: اين اقدام اصلاح طلبان به معناي پيروزي گفتمان احمدي […]

“حميد رسايي” روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: خاتمي فهميده که نمي تواند باتکيه بر هشت سال رياست جمهوري و عملکردش، آرا مردم را به سوي خود جلب کند لذا به مير حسين موسوي متوسل شده است تا از نام او استفاده کند.
وي افزود: اين اقدام اصلاح طلبان به معناي پيروزي گفتمان احمدي نژاد بر اصلاحات است.
او با اشاره به اينکه تعدد و تشتت آرا در بين اصلاح طلبان بسيار زياد است،افزود: امکان اجماع اصلاح طلبان بعيد به نظر مي رسد و اگر اجماعي هم صورت گيرد باز امکان انتخاب نامزد مورد نظر آنان از سوي مردم بسيار کم است.
رسايي تاکيد کرد: هم اکنون در جبهه اصلاحات تنها کانديداتوري کروبي قطعي شده است که او نيز در حال عبور از اصلاحات با شعارهاي قديمي آن است.

کاروان طریق القدس

آرشیو