یکشنبه 08 فوریه 2009 05:50
توسعه فرهنگي دانشگاه‌ها، توجه توام دانشجويان به پيشرفت و عدالت را مي طلبد

دكتر سعيد پورعلي، معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»، با تاكيد بر ايجاد نوآوري و شكوفايي در برنامه هاي كميته دانشجويي ستاد دهه فجر انقلاب اظهار داشت: كميته دانشجويي با هدف برجسته سازي توانايي هاي علمي و فرهنگي كشور و همچنين ايجاد روحيه اميد، نشاط علمي و جسارت نظريه پردازي در […]

دكتر سعيد پورعلي، معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»، با تاكيد بر ايجاد نوآوري و شكوفايي در برنامه هاي كميته دانشجويي ستاد دهه فجر انقلاب اظهار داشت: كميته دانشجويي با هدف برجسته سازي توانايي هاي علمي و فرهنگي كشور و همچنين ايجاد روحيه اميد، نشاط علمي و جسارت نظريه پردازي در سطح كشور در قالب ستاد دهه فجر انقلاب و ستاد سيمرغ برنامه هاي زيادي را به اجرا درآورد كه به نوعي در تمام اين برنامه ها مي توان خلاقيت و نوآوري را جستجو كرد.

وي افزود: برگزاري برنامه هاي مشترك ستادي همچون تجليل از 30 استاد موثر دانشگاه در عرصه انقلاب، تكريم از 30 مولف دانشگاهي با محوريت انقلاب و ديدار دانشجويان و دانشگاهيان با 30 شخصيت علمي و فرهنگي انقلاب از نوآوري هاي برنامه هاي كميته دانشجويي در ايام دهه فجر امسال است كه در سراسر كشور اجرايي خواهد شد.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه دهه چهارم انقلاب از سوي مقام معظم رهبري به دهه «پيشرفت و عدالت» نامگذاري شده است، به نظر مي رسد مهم ترين وظيفه دانشگاه ها در عرصه فرهنگي توجه به موضوعاتي چون بسترسازي و كنش فرهنگي براي تحقق آرمان هاي انقلاب، تقويت خودباوري و عمومي سازي اهداف سند چشم انداز در بين دستگاه ها و آحاد مردم، ايجاد روحيه نشاط علمي و فرهنگي در دانشگاهيان، ايجاد فضاي علم گرايي و علم خواهي در سطح فرهنگ عمومي جامعه، احترام به شان و منزلت و در نهايت توجه به فرامين امام راحل و مقام معظم رهبري در پيوند حوزه و دانشگاه باشد.

پورعلي تصريح كرد: اگر بخواهيم مسئله پيشرفت جامعه را منهاي تحقق عدالت پيگيري كنيم، با توجه به ايجاد شكاف عظيم طبقاتي، تبعيض ها سر باز خواهد كرد، بنابراين به همان اندازه كه پيشرفت و رشد براساس چشم انداز جامعه بايد جدي گرفته شود، به همان ميزان بايد در جهت تحقق عدالت گام برداشت و به همين جهت مقام معظم رهبري پيشرفت و عدالت را به عنوان دو تابلوي مهم در توسعه، پيش روي سياستمداران و فعالان فرهنگي اجتماعي كشور قرار دادند.

کاروان طریق القدس

آرشیو