یکشنبه 08 فوریه 2009 06:15
اجلاس شکرانه اتحاد

به گزارش خبرگزاری ايرنا، در “اجلاس شکرانه اتحاد، دولت،قوه قضاييه و مجلس”، که به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد، در خصوص بررسي راهکارهاي ايجاد همدلي و وحدت نظر بين قواي سه گانه بحث و تبادل نظر شد و منشور وحدت قواي سه گانه قرائت گرديد. در شکرانه اتحاد روساي قواي سه […]

به گزارش خبرگزاری ايرنا، در “اجلاس شکرانه اتحاد، دولت،قوه قضاييه و مجلس”، که به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد، در خصوص بررسي راهکارهاي ايجاد همدلي و وحدت نظر بين قواي سه گانه بحث و تبادل نظر شد و منشور وحدت قواي سه گانه قرائت گرديد.
در شکرانه اتحاد روساي قواي سه گانه سخنراني کردند و با اشاره به دستاوردهاي انقلاب اسلامي در سي سال گذشته بر لزوم تلاش ، اتحاد و همدلي بيش از پيش ميان سه قوه براي پيشرفت و آباداني بيشتر در کشور تاکيد کردند.

** انقلاب اسلامي نيازمند تصميمات بزرگ و انقلابي است
رييس جمهوري اسلامي ايران با ايراد سخناني در اجلاس شکرانه اتحاد، طراز ملت ايران را جهاني خواند و تاکيد کرد که انقلاب اسلامي نيازمند تصميمات بزرگ و انقلابي است.
دکتر احمدي نژاد با بيان اينکه امروز قواي سه گانه در کنار يکديگر ، همدل و هم جهت هستند تصريح کرد: اگر امروز براي انقلاب کار نکنيم پس کي کار کنيم.
رييس جمهوري، کار براي خدا ، اخلاص، همدلي و شجاعت را از عوامل تداوم انقلاب اسلامي برشمرد و درعين حال گفت : اگر انقلاب تا اين مرحله آمده مرهون تصميمات و عمل انقلابي است.
احمدي نژاد تاکيد کرد: با روش هاي غير انقلابي نمي توان انقلاب را اداره کرد.
رييس حمهوري با تاکيد برلزوم نياز به تصميمات انقلابي والبته آگاهانه اظهارداشت : برخلاف تصور برخي که تصميمات انقلابي را مقابل تدبير معرفي مي کنند درايت ، علم و تدبير در ذات انقلاب است.
احمدي نژاد بار ديگر باتاکيد براينکه تصميمات انقلابي ما را نگه داشته است، خاطرنشان کرد که بدون تصميمات انقلابي محال است آرمان ها محقق شود .
رييس جمهوري بااشاره به همدلي قواي سه گانه ، مجلس هشتم را مجلسي مردمي و انقلابي خواند و درعين حال گفت که ظرفيت ملت ايران براي کارهاي بزرگ بسيار وسيع است و با اين ظرفيت بود که انقلاب برپا شد.
احمدي نژاد با بيان اينکه اصلاحات بزرگ ماموريت بزرگ ما است، اظهارداشت که همدلي ، نگاه مشترک، فضاي برادري و انقلابي که امروز بر قواي سه گانه حاکم است، اهميت ماموريت ما را مضاعف مي کند.
رييس جمهوري تدوين برنامه پنجم توسعه را يکي از کارهايي برشمرد که بايد دراين فضا انجام شود و آن را ريل حرکت کشور طي پنج سال آينده خواند.
وي تاکيد کرد که با تدوين مناسب برنامه پنجم مي توان طراز انقلاب را هزاران کيلومتر بالاتر ببريم و مسايل اساسي کشور را حل کنيم.
رييس جمهوري نکته مهمتر در اين زمينه را الگوي برنامه ريزي ايراني و اسلامي و منطبق بر آرزوي رهبر معظم انقلاب اسلامي عنوان کرد و گفت: بايد خود و بلکه جهان را از الگوي نظام مادي که پايانش حفت و از دست دادن استقلال است، نجات دهيم .
احمدي نژاد افزود: پايان اين نظام آمريکا و اروپا مي شود که از اين بحران نمي توانند بيرون آيند چون بنياد شان بر باطل است .
رييس جمهوري پيشنهاد کرد که کارگروه مشترکي بين قواي سه گانه براي تدوين برنامه پنجم توسعه تشکيل شود .
وي به طرح تحول اقتصادي اشاره کرد و گفت : وزير امور اقتصاد ودارايي بزودي در باره اجراي اصل 44 گزارش مي دهد اما تا ساختارها و زير ساختها را اصلاح نکيم آرمانها تحقق نمي يابد.
احمدي نژاد بر ضرورت اصلاح نظام بانکي و گمرکي تاکيد کرد و آن را نيازمند همدلي و همکاري قواي سه گانه دانست.
رييس جمهوري باتاکيد براينکه ملت ايران در اين زمينه همراهي مي کند و بايد با موفقيت از اين مرحله عبور کنيم ، اظهارداشت : نبايد تجربه گذشته تکرار شود که بار بردوش مردم باشد و چيزي هم گيرشان نيايد.
احمدي نژاد با تقدير از مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به لايحه تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها خاطر نشان کرد : در تاريخ انقلاب اسلامي سابقه ندارد اين ميزان روي يک لايحه در دولت و مجلس کار شود.
رييس جمهوري خطاب به نمايندگان مجلس ، دولتمردان را بدنه کارشناسي واقعي مجلس و همراه با آنان خواند وتاکيد کرد : بايد يکبار با اتخاد و تصميمي انقلابي از اين مانع عبور کنيم زيرا تصميم گيريها و موانع بعدي در راه است.
احمدي نژاد تصريح کرد: ملت ايران و قواي سه گانه با همه وجود دلبسته آرمانهاي انقلاب و امام هستند و از جبهه بنديها هراسي به خود راه نمي دهند.
وي بااشاره به اينکه جهان در آستانه تحولات بزرگ است، گفت : اين تحولات در جهت آرمانهاي انقلاب است.
رييس جمهوري در ادامه سخنان خود ارتقا طراز ملت ايران در عرصه جهاني را از دستاوردهاي انقلاب اسلامي خواند و تاکيد کرد : امروز ملت ايران در تنظيم همه مناسبات جهاني نقش تعيين کننده و اثر گذار دارد.
احمدي نژاد با تاکيد براينکه انقلاب اسلامي جهاني شده است، گفت : مخاطب و موضوع انقلاب انسان است و هرجا فطرت پاک و بيداري باشد مخاطب انقلاب دوستدار و همراه آن خواهد بود.
رييس جمهوري با بيان اينکه انقلاب اسلامي تمامي مرزهاي قومي و نژادي و درجه يک و دو را برداشت، اظهارداشت : امروز همه ملتها انقلاب اسلامي را از آن خود مي دانند و اين کاروان در حرکت است.
احمدي نژاد افزود: هر دل بيداري درجهان به عشق و ياد ايران مي تپد و از پيشرفت ملت ايران خوشحال و از غصه هاي آن غمگين مي شود.
رييس جمهوري بااشاره به پرتاب ماهواره اميد گفت : ايران به سرعت در حال تبديل شدن به مرجع علمي منطقه و جهان است .
احمدي نژاد باتاکيد براينکه تمامي مراحل ساخت اين پروژه را دانشمندان و جوانان ايراني انجام داده اند، خاطرنشان کرد : همه زنجيره کار را دانشمندان ايراني در اختيار دارند و اينگونه نيست که بخشي را عاريه گرفته باشند.
رييس جمهوري خطاب به وزير دفاع تاکيد کرد که بايد ماهواره مصباح را با موشک ايراني پرتاب کنيم و کار دوم اين است که آماده شويم ماهواره 400 کيلويي را در مدار 35 هزار کيلومتري نصب کنيم.
وي ايران را قدرت اول جهان خواند و گفت : البته ما قدرت صالح فرهنگي وانساني هستيم.
رييس شوراي عالي امنيت ملي گفت : آنان نمي توانند بدون تعامل با ايران در منطقه حضور يابند و سياستهاي خود را جلو ببرند.
رييس جمهوري با بيان اينکه انقلاب اسلامي در همه جاي دنيا حاضر است، تصريح کرد: امروز قدرتهاي بزرگ در مقابل انقلاب اسلامي زمين خورده اند.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: در جريان غزه همه دنيا فهميد که تقابل انقلاب اسلامي با جبهه استکبار شکل گرفته است.
رييس جمهوري باتاکيد براينکه امروز نام ايران براي ملتها نشاط آور ، نقطه اتکا و علاقه است، اظهارداشت : علاقه به نام ايران در زمان حاضر در هيچ جاي تاريخ شبيه آن وجود ندارد.
وي مشي جمهوري اسلامي ايران را رابطه برادرانه با ملتها و تاثير گزاري برمناسبات جهاني خواند و گفت : امروز حتي کشورهاي مستکبر براي اينکه گوش شنوا داشته باشند از ادبيات ملت ايران استفاده مي کنند.
رييس جمهوري تصريح کرد : همه عصبانيت ها براي تاثير گزاري ملت ايران است و گرنه براي ملتي که ضعيف ، تحفير و تضعيف شده باشد، خط نشان نمي کشند.
احمدي نژاد انقلاب اسلامي را يک هديه بزرگ از سوي خداوند به جامعه بشريت توصيف کرد و گفت : انقلاب آمد تا انسان جايگاه ، توانمندي و شان خود را يکبار ديگر بشناساند.
وي بااشاره به احياي مفاهيم متعالي در ذات انقلاب اسلامي از جمله ولايت و امامت و آرمان خواهي اين مفاهيم را رمز شکست ناپذيري انقلاب اسلامي خواند.
رييس جمهوري همچنين با ابراز خرسندي از حضور در جمع خدمتگزاران ملت از رييس مجلس شوراي اسلامي براي برپايي اجلاس شکرانه اتحاد تشکر کرد و از اين اقدام به عنوان يک حسن ابتکار نام برد .

**دستاوردهاي عظيم تر انقلاب هنوز در راه است
رييس قوه قضاييه نيز در اجلاس شکرانه اتحاد دولت، قوه قضاييه و مجلس که به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد، با بيان اينکه امروز تنها شاهد بخش مختصري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي هستيم، گفت: دستاوردهاي عظيم تر اين تحول بزرگ هنوز در راه است.
آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي افزود: اين دستاوردها در سايه اتحاد، پيروي از رهبري و ولايت و حضور علما و صالحان و مردم در صحنه حاصل شده است.
رييس قوه قضاييه اظهار داشت: دستاوردهاي انقلاب از مرزها گذشته و راه و رسم انقلاب اسلامي ما نه تنها به کشورهاي مسلمان بلکه به کشورهاي غيرمسلمان و دوردست هم صادر شده است چرا که اين راه و رسم مطابق با عدالت و فطرت هاي انساني است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينکه ما در همه عرصه ها موفقيت هاي چشمگيري داشته ايم تصريح کرد: امروز عزت نظام جمهوري اسلامي در جهان به حدي است که ابرقدرت ها تقاضاي گفتمان را با نظام جمهوري اسلامي دارند.
وي در ادامه گفت: در عين حال بايد بر اين دست آوردها توقف نشود و بايد همواره خود را در حالت بدهکاري ببينيم زيرا ظرفيت هايي که در نظام اسلامي و مردم مسلمان وجود دارد بسيار عظيم است و مي تواند ثمرات بسيار بيشتري را به دنبال داشته باشد.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: ما هنوز تا اهداف عالي انقلاب فاصله داريم و نبايد خود را با شرايط 30 سال قبل مقايسه کنيم بلکه بايد ظرفيت هاي امروز در اختيار بخش هاي مختلف نظام را دريابيم و آن را ملاک توسعه و پيشرفت خود قرار دهيم.
هاشمي شاهرودي در ادامه با اشاره به وجود برخي مشکلات از جمله مشکل اقتصادي در کشور گفت: هنوز پياده کردن يک نظام اقتصاد اسلامي کامل که در آن عدالت اجتماعي، نفي فقر، نبودن اختلافات طبقاتي فاحش و دسترسي به کسب و کار براي عموم جامعه امکان پذير باشد،‌ تحقق نيافته است و بايد ديد که چه عواملي سبب تحقق نيافتن اين امور شده است.
وي همچنين گفت: به ويژه امروز در سند چشم انداز يکي از اصول آن رسيدن به وضع اقتصادي برتر در منطقه است که بايد تلاش مضاعفي در اين جهت صورت گيرد.
هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه جوهره انقلاب اسلامي بازگشت به اسلام و احياي صحيح قوانين اسلامي بوده و هست بر پيروي از سياست ها و روش هاي اسلامي تاکيد کرد.
وي افزود: حرکت هاي بزرگي در جهان اسلام در حال شکل گرفتن است و اين در حالي است که قرن ها بود که کوچکترين حرکتي در اين زمينه شکل نگرفته بود و امروز به رغم همه فشارها و شيوه هاي پيچيده اي که در اختيار نظام سلطه است شاهد شکست و افول ابرقدرت ها هستيم در شرايطي که قبل از انقلاب خيلي از اين مسايل در حد رويا و آرزوي دست نيافتني بود.
رييس قوه قضاييه همچنين نظام جمهوري اسلامي را يک معجزه الهي دانست که خداوند آن را نصيب مردم ايران کرده است و گفت: سنگ بناي نظام، احياي نظام اسلامي ناب متکي بر اصل امامت و ولايت است.
هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر لزوم تصويب “قوانين مادر” در کشور گفت: بايد قوانين مادر زيادي را چه به صورت طرح يا لايحه تصويب کنيم و يک حکومت اسلامي مقتدر و همه جانبه و قابل حاکميت بر کل زمين، نظام ها و قوانين گوناگوني نياز دارد که بايد آن را در عرصه هاي مختلف به دست بياوريم.
وي تصريح کرد: امروز نه تنها جهان اسلام بلکه کل دنيا از ما انتظاراتي دارند و مي خواهند ببينند که ما چگونه قوانين خود را پياده کرده ايم و بنا بر اين بايدموفقيت نظام ها و قوانين گوناگون خود را به جهان نشان دهيم.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينکه در سه دهه انقلاب دستاوردهاي بسيار عظيمي داشته ايم گفت: اين انقلاب نه تنها در جهان معاصر بلکه در تاريخ تحولي بي نظير است و دستاوردهاي آن بسيار بزرگ و تاريخي است و تحولي چشمگير را در تاريخ اسلام و جهان رقم زده است.
وي در پايان ابراز اميدواري کرد برگزاري اجلاس هايي نظير اجلاس شکرانه اتحاد دولت، قوه قضاييه و مجلس منجر به دستاوردهاي بيشتر و راهکارهاي بهتري براي حل مسايل کشور و پيشرفت روزافزون آن شود.

** حفظ عزتمندي نظام در گرو استقامت، تدبير، عقلانيت و همگرايي است
رييس مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني در اين اجلاس گفت: حفظ عزتمندي نظام در گرو استقامت، تدبير، عقلانيت و همگرايي است
علي لاريجاني، ولايت فقيه را مظهر وحدت ملي و فکري جامعه خواند و تاکيد کرد: حفظ عزتمندي و حرکت تکاملي نظام در گرو استقامت، تدبير، عقلانيت و همگرايي است.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با ارائه سياست هاي اصل 44 صراط مستقيم را نشان دادند و ولايت فقيه هميشه چنين نقشي را در نظام داشته اند.
لاريجاني با اشاره به علل مبقيه تداوم انقلاب اسلامي تصريح کرد: تداوم اين علل در گرو استقامت و همگرايي همه دست‌اندرکاران کشور است.
وي ابراز اميدواري کرد که نيک‌انديشي، اخلاص در عمل مجاهدت و استقامت اهداف انقلاب اسلامي و امام در ثمربخشي و اثربخشي اين انقلاب را بيش از پيش محقق کند.
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ملت ايران طي سي سال گذشته در زمينه پيشرفت‌هاي علمي گام‌هاي بلندي برداشته است، اظهار داشت: فناوري هسته‌اي به‌دليل لج‌بازي غرب بيشتر نمايان شد وگرنه ملت ايران در ساير شئون نيز گام‌هاي موثر و ماندگاري برداشته است و از اين روست که طراز جمهوري اسلامي تغيير يافت و اين امر در لسان مقامات کشورهاي ديگر نيز مشهود است.
رييس مجلس شوراي اسلامي مردم‌سالاري ديني را برخواسته از مکتب اسلامي برشمرد و گفت: بر خلاف آنکه برخي تصور مي کنندبايد همواره از جمهوريت و اسلاميت نظام پيوسته مراقبت کرد تا شرايط تصادم جمهوريت و اسلاميت نظام فراهم نشود، جمهوريت و و اسلاميت هيچ گاه نافي هم نيستند.
لاريجاني که در جمع مديران قواي مجريه، مقننه و قضاييه سخن مي‌گفت، افزود: امروز با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي جواني، شادابي و تحرک منبع سازي انقلاب نمايانگر است امواج پرتحرک حرکت امام در عالم اسلام و در سطح بين‌المللي اذهان تيزبينان را به خود جلب کرده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مقاومت 22 روزه مردم غزه اظهار داشت: هنوز ابعاد حماسه حماس به طور کامل کشف نشده و همه ما مي‌دانيم که اين حماسه وجهي از ثمربخشي انقلاب اسلامي است.
رييس مجلس شوراي اسلامي روح انقلاب اسلامي را در کشف من و خود انساني خواند و گفت: مسلمانان که در ساخت تمدن براي بشريت پيشرو بودند و حکمت و علم مسلمانان در فکر غرب تحول ايجاد کرد به‌دو دليل با رکود مواجه شدند.
لاريجاني دليل اول را زور سلطه‌گران برشمرد و گفت: ابرقدرت‌ها در جهت سرکوب استعدادها و چپاول ثروت‌هاي کشورهاي اسلامي برنامه‌ها طراحي اجرا کرده‌اند.
رييس مجلس شوراي اسلامي غربزدگي و خودباختگي ملي را دليل دوم عنوان کرد و گفت: اين جريان در ايران پس از مشروطه به صورت جدي تحرک يافت و در ساير کشورها نيز با تفاوت زماني اندک به شيوه هاي گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان سايه گسترانيد.
لاريجاني انقلاب اسلامي را نتيجه بازگشت به خويش در جوامع خواند و آثار آن را در عراق، لبنان، فلسطين ، افغانستان و ساير کشورها يادآور شد و گفت: هر چند اين کشورهاي استبداد زده اکنون از نعمت بيداري و يافتن خويش برخور دار شده اند.
وي که در اجلاس شکرانه اتحاد سخن مي‌گفت، دستيابي به استقلال فرهنگي، سياسي و اقتصادي در شرايط نظام سلطه را از پايه‌هاي انقلاب اسلامي خواند و با اشاره به نقش بي‌دليل امام خميني در اين زمينه گفت: ارائه الگوي جديد شجاعت و مايه‌هاي فکري قوي مي‌خواست که فکر اجتهادي حوزه در بسياري از ارکان جامعه در اين بخش مددرسان شد.
رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: امام خميني به پشتيباني ملت به امپرياليسم غرب و شوروي سابق دست رد زد و اين الگوي برتر سياسي جوامع اسلامي و پاراداگم مسلط و مستقل بسياري از جوامع شد.
لاريجاني افزود: امروز روشنفکران و ملت‌هاي اسلامي با تمسک به اين شعار نفرت خود را از تسلط آمريکا به نمايش مي‌گذارند و سياستمداران عالم اسلام نمايشي از استقلال را نشان مي‌دهند.
رييس مجلس شوراي اسلامي به بحران مالي آمريکا و غرب اشاره و تصريح کرد: اين بحران تضاد و نقايص نظام ‌هاي سرمايه‌داري را نشان مي‌دهد در حالي که امروز صحت تفکر استقلال اقتصادي به‌وضوح نمايان شده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي سه مقوله استقلال فرهنگي، سياسي و اقتصادي و مردم‌سالاري ديني را مبتني بر عدالت اجتماعي دانست و مباني متافيزيکي آن را به شناخت انساني مربوط خواند.
وي با بيان اينکه استعدادها به صورت دستوري بالفعل نمي‌شوند رقابت و آزادي را شرط بالفعل شدن آنها برشمرد و گفت: مدينه فاضله بر رکن عدالت استوار است و بستر چنين فضايي را فراهم مي‌کند.
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه منظور ما آزادي انساني و نه حيواني است تصريح کرد: آزادي انساني ريشه در مکتب‌گرايي، آرمان‌خواهي و هدفمندي دارد و آزادي حيواني نفس‌گرا و هوس‌گرا است.
لاريجاني توجه به نقش زن را در اين زمينه از وجوه بارز و متمايز انقلاب اسلامي برشمرد و گفت: در تفکر انقلابي نقش زن منطبق بر اعتدال است، نقش زن پرده نشيني نيست اما اختلاط‌ گرا هم نمي‌باشد.
وي در پايان اين اجلاس ابراز اميدواري کرد حفظ عزتمندي و حرکت تکاملي نظام همراه با تدبير، عقلانيت و همگرايي مسوولان کشور توشه راه براي مبارزه با ظلم و نجات مسلمين قرار گيرد.

**منشور وحدت قواي سه گانه کشور منتشر شد
همزمان با نشست صميمي همگرايي کارگزاران نظام با عنوان” اجلاس شکرانه اتحاد”به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، منشور وحدت قواي سه گانه کشور منتشر شد.

متن کامل منشور وحدت به شرح زير است:
واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا
سي سال از طلوع فجر انقلاب اسلامي گذشت و نهال عزت و استقلال که به دست بت شکن زمان و امام مستضعفان “خميني کبير” در کشور امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه فداء غرس گرديده به رغم همه طوفانها و توطئه هاي پيچيده دشمنان خارجي و داخلي به درخت تنومندي تبديل گرديد تا بار ديگر جهانيان به عين اليقين ببينند که “ان الله يتم نوره و لوکره الکافرون” و يقين کنند که ” ان الارض يرثها عبادي الصالحون” .
و امروز نمايندگان مردم غيور ايران و کارگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي در سي امين سالگرد پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي به عنوان پيش قراول نهضت جهاني اسلام و نويد بخش تحقق وعده الهي در سروري و پيشوايي صالحان مستضعف بر جهان و اهتراز پرچم اسلام ناب محمدي بر تمام سنگرهاي کليدي جهان، در خانه ملت تجديد پيمان مي کنيم:
1- در مسير تعالي انقلاب اسلامي و تحقق آرمانهاي امام راحلمان و پاسداري از ميراث گرانبهاي شهيدان والا مقام انقلاب اسلامي ، تحت لواي ولايت فقيه همچنان تا بذل جان مجاهدت نماييم.
2- با توجه به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي در خصوص برنامه پنجم توسعه و با استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود درکشور، همه تلاش و همت خود را براي تحقق اهداف سند چشم انداز و تحصيل جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فن آوري در سطح منطقه،با هويت اسلامي بکار بنديم.
3- تمام تلاش و اهتمام خويش را براي پيگيري دقيق راهبردهايي که منجر به عملي شدن گفتمان امام و انقلاب اسلامي در زمينه هاي مختلف که همواره مورد توجه و تاکيد مخصوص مقام معظم رهبري بوده است بکار بنديم.
4- درجهت تامين رفاه و معيشت شرافتمندانه ملت عزيز ايران به عنوان ولي نعمتان و صاحبان اصلي نظام مقدس جمهوري اسلامي از هيچ کوششي دريغ ننماييم.
و درنهايت با درک عميق لزوم استمرار و تداوم وحدت و انسجام همه قوا و نيروهاي انقلاب حول محور ولايت و مياني نظام ، پيمان اخوت و برادري مسئولان نظام را در چارچوب قانون اساسي و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب اعلام مي داريم .

** عکس يادگاري اعضاي قواي سه گانه کشور
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا در اين عکس يادگاري که در يکي از کم سابقه ترين اجلاس ها ي مشترک قواي سه گانه گرفته شد، “محمود احمدي نژاد ” رييس قوه مجريه ، آيت الله ” سيد محمود هاشمي شاهرودي ” رييس قوه قضاييه و ” علي لاريجاني” رييس قوه مقننه در کنار يکديگر و در ميان از اعضاي قواي سه گانه کشور قرار گرفتند.

کاروان طریق القدس

آرشیو