دوشنبه 09 فوریه 2009 13:15
دانشگاه صنعتي اميرکبير و دانشگاه بلخ تفاهم نامه همکاري امضا کردند

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي اميرکبير، اين تفاهم نامه با هدف اجراي برنامه هاي علمي و ايجاد فرصت آموزشي و دوره هاي تحصيلات تکميلي، انجام تحقيقات در واحدهاي تحت پوشش طرفين جهت انجام تحقيقات مشترک، همکاري در برگزاري مشترک همايشها، راه اندازي آزمايشگاه و کارگاهها، بازديد محققين و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان از واحدهاي […]

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي اميرکبير، اين تفاهم نامه با هدف اجراي برنامه هاي علمي و ايجاد فرصت آموزشي و دوره هاي تحصيلات تکميلي، انجام تحقيقات در واحدهاي تحت پوشش طرفين جهت انجام تحقيقات مشترک، همکاري در برگزاري مشترک همايشها، راه اندازي آزمايشگاه و کارگاهها، بازديد محققين و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان از واحدهاي علمي – پژوهشي طرفين براي ايجاد زمينه هاي همکاري مشترک و همکاري در خصوص تاليف و انتشار کتب و نشريات علمي – پژوهشي به نمايندگي عليرضا رهايي رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير و حبيب الله حبيب رئيس دانشگاه بلخ به امضا رسيد.

 

گفتني است دانشگاه صنعتي اميرکبير و دانشگاه بلخ در زمينه ايجاد فرصت هاي آموزشي به منظور ارتقا مدارج علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه بلخ با شرکت در دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه صنعتي اميرکبير، ارائه دوره هاي مجازي در مقطع تحصيلات تکميلي و ارائه دوره هاي مشترک همکاري خواهند کرد.

 

در اين بازديد يک هفته اي هيئت اعزامي از بلخ از کتابخانه مرکزي، مرکز نشر دانشگاه، دانشکده هاي مهندسي برق، مکانيک، پزشکي، معدن، عمران، شيمي و هوافضا بازديد کردند.

کاروان طریق القدس

آرشیو