دوشنبه 09 فوریه 2009 13:36
اعتماد ملی: کار اصلاح‌طلبان سخت شد

سخنگوي حزب اعتماد ملي به دبيرکلي مهدي کروبي، شرايط اصلاح‌طلبان به دليل حضور احتمالي سه كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري را بغرنج مي‌داند. اسماعيل گرامي مقدم در گفت‌وگو با عصرايران اظهار داشت: در اوضاع کنوني با وجود حضور آقاي ميرحسين موسوي و اعلام كانديداتوري آقايان كروبي و خاتمي در میدان انتخابات، اصلاح‌طلبان سه كانديدا دارند كه […]

سخنگوي حزب اعتماد ملي به دبيرکلي مهدي کروبي، شرايط اصلاح‌طلبان به دليل حضور احتمالي سه كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري را بغرنج مي‌داند.

اسماعيل گرامي مقدم در گفت‌وگو با عصرايران اظهار داشت: در اوضاع کنوني با وجود حضور آقاي ميرحسين موسوي و اعلام كانديداتوري آقايان كروبي و خاتمي در میدان انتخابات، اصلاح‌طلبان سه كانديدا دارند كه اين به سود اصلاح‌طلبان نخواهد بود.

وي اظهار داشت: اگر به پيشنهاد آقاي كروبي، مبني بر تشكيل شوراي حكميت در منشور اصلاح‌طلبي رفتار شده بود، از بیستم آذر تاكنون، فرصت كافي براي كانديداها بود كه به معرفي برنامه‌هاي خود بپردازند و امروز اصلاح‌طلبان به يك كانديداي واحد رسيده بودند.

گرامي مقدم با اشاره به اينكه در وضعیت کنوني اصلاح‌طلبان رو به جلو نيستند، افزود: تعدد كانديدا اصلاح‌طلبان را دچار مشكل خواهد كرد كه اين شرايط نه به سود منافع ملي است و نه اصلاح‌طلبان.

وي افزود: با توجه به اين‌كه هر سه اين عزيزان، دغدغه حفظ منافع ملي را دارند، به نظر مي‌رسد، اصلاح‌طلبان بايد همه ظرفيت‌هاي خود را به كار گيرند تا تنها به يك نامزد دست يابند.

سخنگوي حزب اعتماد ملي تصريح كرد: با وحدتي كه اصولگرايان بر احمدي‌نژاد خواهند داشت، اصلاح‌طلبان دچار افت خواهند شد؛ بنابراين بايد بر سر يك كانديدا به اجماع برسند.

کاروان طریق القدس

آرشیو