دوشنبه 09 فوریه 2009 13:36
بنا به احتمال كناره‌گيري خاتمي؛ ستادهاي تبليغاتي خاتمي با عنوان‌ وي فعاليت‌ نمي‌كنند
ارگان حزب اعتماد ملي اعلام كرد: ستادهاي تبليغاتي سيدمحمد خاتمي با عنوان او فعاليت نمي‌كنند، تا اگر به هر دليل خاتمي در صحنه انتخابات حاضر نشد آنها بتوانند فعاليت خود را بر نامزد ديگري انتقال دهند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني حزب اعتماد ملي، ستادهاي تبليغاتي سيد محمد خاتمي با عنوان او فعاليت نمي كنند و اين تصميم در آخرين نشست گروه راهبردي – تبليغاتي ستاد مركزي خاتمي تصويب شده و بر مبناي اين تصميم گروه‌هاي سياسي و حزبي با تابلوهاي تبليغاتي خود وارد تبليغات مي‌شوند تا اگر به هر دليل خاتمي در صحنه انتخابات حاضر نشد آنها بتوانند فعاليت خود را بر نامزد ديگري انتقال دهند.
به همين دليل قرار است كه ستاد انتخاباتي خاتمي زير يك عنوان خاص نباشد بلكه احزاب و گروه‌ها هر كدام با لوگوي حزبي خود ستادهاي جداگانه‌اي براي رقابت سيد محمد خاتمي راه بيندازند.
برخي از مسئولان ستاد خاتمي با اين امر مخالف هستند زيرا اعتقاد دارند كه افراد كمتري حاضر مي شوند در ستادي كه متعلق به يك حزب و يا گروه خاص است فعاليت كنند، احزاب مشاركت، سازمان مجاهدين، مجمع روحانيون مبارز و برخي گروههاي ديگر از جمله حاميان كانديداتوري خاتمي در انتخابات رياست جمهوري دهم هستند.
کاروان طریق القدس

آرشیو