شنبه 14 فوریه 2009 14:09
درج خبری تعجب اور از یک سایت مدعی اصول گرایی : نستله ايران در دام توطئه رقيبان

کارخانه نستله ايران، 75 درصد خوراک کودکان از جمله شير خشک نوزادان در کشور را توليد مي‌کند و 25 درصد باقيمانده، از چهار شرکت خارجي که برخي از آنها يهودي هستند، وارد کشور مي‌شود.

 

این جمله ای انتخاب شده از لید این خبر بوده که به طور ظاهری می توان تخریب دولت حتی به قیمت  حمایت از صهیونیسم را  برداشت کرد . البته اگر فکر کنیم که حمایت از صهیونیسم برای آنها هم یک ذلت باشد که من فکر نمی کنم.در ادامه می توانید الباقی خبر را بخوانید .

با واکنش قوه قضائيه، از تعطيلي 75 درصد توليد خوراک کودک در ايران جلوگيري شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، در پي ادعاهایی که عليه شرکت «نستله» ايران انجام شده بود، شماري از دانشجويان قزوين، در جلوي اين کارخانه تجمع کرده و با تصور اسرائيلي بودن سهامداران آن، خواهان تعطيلي شرکت مزبور شده بودند.
اين تجمع با دخالت استانداري قزوين و جلوگيري از ورود آنان به محوطه کارخانه پايان يافت، اما کارخانه در پي اين حادثه به حالت نيمه‌تعطيل درآمد.
بنا بر اين گزارش‌، کارخانه نستله ايران، 75 درصد خوراک کودکان از جمله شير خشک نوزادان در کشور را توليد مي‌کند و 25 درصد باقيمانده، از چهار شرکت خارجي که برخي از آنها يهودي هستند، وارد کشور مي‌شود.
به اين ترتيب، 87 درصد از سهام شرکت نستله، متعلق به سرمايه‌گذاران سوئيسي با يکصد هزار سهامدار است و 13 درصد باقيمانده به سرمايه‌گذاران ايراني تعلق دارد.
به دنبال وقوع اين حوادث، قوه قضائيه با واکنش به موقع خود، از تعطيلي شرکت جلوگيري و امکان ادامه کار آن را فراهم کرد.
گفتني است، ادعاها عليه شرکت نستله را شرکت‌هاي رقيب و واردکنندگان غذاي کودک، ساخته و منتشر کرده بودند.
اين در حالي است که‌ بخشي از توليدات شرکت نستله ايران به خارج از کشور صادر مي‌شود.

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=35624

 

کاروان طریق القدس

آرشیو