دوشنبه 16 فوریه 2009 17:49
سيد محمد خاتمي..صريحا مي گويم حتما در انتخابات شرکت نمي کنم!

اتاق شيشه اي يک خبرنگار- حسين رنجبران سيد محمد خاتمي پس از بازديد از پايگاه اينترنتي تبيان در پاسخ به سوال يکي از کاربران اين پايگاه که پرسيد ايا در انتخابات اينده رياست جمهوري در هشت سال اينده شرکت مي کند يا خير؟گفت..صريحا مي گويم حتما شرکت نمي کنم. اين خبر هنوز در ارشيو بسياري […]

اتاق شيشه اي يک خبرنگار- حسين رنجبران

سيد محمد خاتمي پس از بازديد از پايگاه اينترنتي تبيان در پاسخ به سوال يکي از کاربران اين پايگاه که پرسيد ايا در انتخابات اينده رياست جمهوري در هشت سال اينده شرکت مي کند يا خير؟گفت..صريحا مي گويم حتما شرکت نمي کنم.

اين خبر هنوز در ارشيو بسياري از خبرگزاري ها موجود است به تاريخ 28 ارديبهشت 84 يعني حدود يک ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم /اقاي رييس جمهور سابق در ادامه پاسخ به  اين سوال مي گويد..معتقدم نيروهاي جوان و خوبي هستند که مي توانند در اين عرصه فعال باشند .

اقاي خاتمي درپاسخ به سئوال ديگري مبني براينکه موانع پيش روي تحقق اهداف خودرا در اين هشت سال رياست جمهوريتان بيان کنيد مي گويد..يکي از اين موانع تلقي هاي غلط از اصلاحات و ايجاد سو تفاهم در جامعه بود که سبب ايجاد مشکلات براي من شد.

خاتمي ارديبهشت 84 مي افزايد..دومين مانع ديدگاههاي تنگ نظرانه اي بود که نمي توانست تحول را بپذيرد و يا شايد با انگيزه خوب يا بد نخواست به انچه مي خواستيم صددرصد برسيم.

سيد خوش پوش دقيقا هشت روز پيش از اين هم در پاسخ به سوالي در خصوص حضور ميرحسين موسوي در انتخابات 84 مي گويد..وي مشاور عالي من است و با هم جلساتي داريم اما دراين خصوص ((انتخابات )) جلسه اي نداشته ايم.

حالا حدود چهار سال از ان موقع مي گذرد و سيد محمد خاتمي از صحبت قاطع خود در ان زمان ظاهرا برگشته است البته نزديکان دلسوز خاتمي مي گويند هنوز هم او به حرف چهار سال پيش خود پايبند است اما همان گروهي که او در 28 ارديبهشت 84 انها را نخستين مانع تحقق اهدافش خوانده بود نمي گذارند خاتمي حتي ارامش فکر کردن داشته باشد!چه رسد به اينکه به او اجازه تصميم گيري درست بدهند..

 در جلسات مختلف به او طعنه مي زنند که تو بدنبال عافيت طلبي هستي و نمي خواهي به تکليفت عمل کني امار و ارقام نجومي مي دهند که با فلان فاصله برنده انتخابات خواهي بود و…

يکي از نزديکان دلسوز سيد محمد مي گفت..حتي خود رييس جمهور سابق هم نسبت به برخي از نظر سنجي هايي که به او مي دهند ترديد مي کند و مي گويد.. ايا اينها واقعا واقعي است يا اينکه از همان چيزهايي که براي جنگ تبليغاتي عليه اصولگراها درست کرده ايد ؟نکند…

خاتمي که در20 ارديبهشت 84 اصلا به راي اوري ميرحسين اعتقادي نداشت  ان حرف را در سفر بندرعباس زد اما بعد از حدود چهار سال چگونه فکر کرده است که سعي مي کند ميرحسين را به خود گره بزند.

به عقيده بسياري از کارشناسان و حتي برخي دلسوزان جريان دوم خرداد خاتمي خود مي داند شرايط برايش مساعد نيست و براي همين به سراغ ميرحسين رفته است.

او در اين چهار سال نيک دريافته است رويکرد مردم با زمان رياست جمهوري خودش و قبل ازان متفاوت است و ادبيات احمدي نژاد برغم سختي هاي بسياري که برخي ها به دليل ناخرسندي از ان در راه زندگي مردم درست کرده اند براي مردم بسيار شيرين بوده و هست پس بايد بدنبال مدلي از احمدي نژاد اما از نوع دوم خردادي ان بود و ميرحسين ان است که انها مي خواهند اما اينجا مشکلي بوجود امده است که شايد خاتمي فکرش را نمي کرد.

سيد محمد اينبار نيز با مانع همان کساني روبرو شده است که نخستين مانع تحقق اهدافش در هشت سال رياست جمهوري بودند انها که حلقه اي قدرتمند دور خاتمي درست کرده اند مي گويند..ميرحسين با ما سازگاري ندارد اين حرفها ديگر چيست يا خودت يا هيچ کس!!!

و ميرحسين نيز که نمي خواهد خاتمي دوم باشد از همين حالا تکليفش را روشن کرده است و خطاب به موانع تحقق اهداف خاتمي به صراحت مي گويد..خودتان را به من نچسبانيد وگرنه به صراحت نسبت به شما اعلام موضع مي کنم…

و حدود دو هفته است که خاتمي يک روز مي گويد نمي ايم يک روز زير فشار اين افراد دوام نمي اورد و مي گويد مي ايم شايد ان روزي که مي گويد نمي ايم ياد حرف 28 ارديبهشت 84 خود مي افتد که در نهايت ارامش ان را بيان کرد نمي دانم..

در نهايت انچه در عرصه انتخابات براي ما رسانه اي ها مهم است حضور گسترده مردم پاي صندوقهاي راي است و مسلما حضور خاتمي يا ميرحسين يا هردوي انها رقابت را داغ تر و حضور را گسترده تر خواهد کرد اما يک سوال هم يکسرده درذهنمان اينجاد مي شود ..

چطور است که سيد محمد خاتمي مي خواهد بارديگر به افرادي که به زعم خودش نخستين مانع تحقق اهداف دوره هشت ساله رياست جمهوري اش بوده اند دوباره اعتماد کند؟!

کاروان طریق القدس

آرشیو