سه‌شنبه 17 فوریه 2009 12:07
هاشمی : کارگزاران درباره خاتمی تصمیم گیری نکرده است.

محمد هاشمی رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی گفت: صحنه انتخابات ریاست جمهوری آتی با اعلام حضور خاتمی شفاف نشد و همان ابهامات قبلی وجود دارد چرا که بحث آقای کروبی و کرباسچی بیشتر از گذشته مطرح است. به گزارش «اصولگرا»، هاشمی درباره کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهور دهم به گفت: هنوز احتمال اینکه در […]

محمد هاشمی رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی گفت: صحنه انتخابات ریاست جمهوری آتی با اعلام حضور خاتمی شفاف نشد و همان ابهامات قبلی وجود دارد چرا که بحث آقای کروبی و کرباسچی بیشتر از گذشته مطرح است.

به گزارش «اصولگرا»، هاشمی درباره کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهور دهم به گفت: هنوز احتمال اینکه در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا حضور یابم هست منتها باید ببینیم آرایش سیاسی نیروها در صحنه انتخابات چگونه خواهد بود و برگزاری انتخابات چگونه مدیریت می شود.

وی درباره حمایت کارگزاران از کاندیدایی خاص در انتخابات ریاست جمهوری دهم افزود: کارگزاران در جلسات قبلی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری دو مصوبه داشت؛ یکی اینکه همراه با ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات فعالیت می کند. دوم اینکه از کاندیدای واحد ائتلاف حمایت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: پس از اینکه خاتمی در عرصه انتخابات اعلام حضور کرد و کروبی هم قبلاً کاندیداتوری خود را اعلام کرده بود و از طرفی احتمال ورود موسوی و کرباسچی هم مطرح است، فعلاً اینکه کارگزاران از چه کسی حمایت خواهد کرد در این زمینه بحثی نداریم و فعلاً همان دو مصوبه قبلی است.

هاشمی خاطر نشان کرد: اگر ائتلاف اصلاح طلبان به کاندیدای واحد برسد کارگزاران از کاندیدای واحد اصلاح طلبان حمایت می کند در غیر این صورت با توجه به آرایش سیاسی نیروها و حضور افراد تصمیم گیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه معلوم نیست آرایش سیاسی نیروها در صحنه انتخابات چگونه خواهد بود باید صبر کنیم ببینیم جناح راست چه کسانی را معرفی می کند و آرایش جناح چپ چگونه خواهد بود، سپس کارگزاران تصمیم گیری خواهد کرد.

هاشمی تصریح کرد: صحنه انتخابات با حضور خاتمی شفاف نیست و همان ابهامات قبلی وجود دارد. در حال حاضر که شفافیتی در آرایش سیاسی نیروها در صحنه انتخابات وجود ندارد، بنابراین تصمیم قطعی در خصوص حمایت از کاندیدایی خاص مشکل است.

کاروان طریق القدس

آرشیو