چهارشنبه 18 فوریه 2009 11:01
مشاور رييس‌جمهور: ناکثين،قاسطين و مارقين عليه احمدي نژادفعال شده‌‌اند

مشاور رييس جمهور گفت: يکي از نکات بي‌سابقه در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري تبليغات جهت‌دار و تخريبي همه جانبه در داخل و خارج عليه رييس جمهور است که البته اين تبليغات منفي خيلي هم عجيب نيست، چرا که تاريخ گواه است که هرگاه حرکتي در اجراي عملي عدالت صورت مي گيرد،ناکثين ،قاسطين و […]

مشاور رييس جمهور گفت: يکي از نکات بي‌سابقه در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري تبليغات جهت‌دار و تخريبي همه جانبه در داخل و خارج عليه رييس جمهور است که البته اين تبليغات منفي خيلي هم عجيب نيست، چرا که تاريخ گواه است که هرگاه حرکتي در اجراي عملي عدالت صورت مي گيرد،ناکثين ،قاسطين و مارقين فعال مي‌شوند.

دکتر علي ذبيحي در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به تلاش گسترده برخي مخالفان دولت براي ناموفق جلوه دادن دولت نهم اظهار داشت: با توجه به نزديک شدن زمان انتخابات دهم رياست جمهوري و نشاط و شادابي اقشار مختلف مردم، طبيعي است که دولت نهم مورد بي‌مهري دشمنان قسم خورده خارجي و عده‌اي قليل در داخل که از سياست‌هاي شکست خورده غرب پيروي مي‌کنند،قرار گيرد.
وي گفت: دشمنان و مخالفين دولت سعي در ناکارآمد جلوه دادن دولت و القاي نارضايتي مردم دارند، اگر دولت نهم براي مردم کاري نکرده است،پس اين همه تلاش در سياه ‌نمايي و تبليغات غيرمنصفانه عليه دولت حاکي از چيست!؟ پس چرا اين همه به آب و آتش مي‌زنند.
مشاور رييس جمهور تاکيد کرد: انتخاب با مردم است و هر آنچه که آن‌ها تصميم بگيرند مورد قبول است، اين عده اگر اعتباري نزد مردم دارند نبايد اين همه سر و صدا کنند و هزينه خودشان را بالا ببرند.
وي ادامه داد: اينها نزديک به بيست سال در قوه مجريه و ديگر مراکز کشور حاکم بودند و هر چه در چنته داشتند رو کردند و سرانجام مردم در سوم تير 84 تشخيص دادند که فعلا در صحنه نباشد. مگر اينها نمي‌گفتند بايد تحمل خودمان را بالا ببريم و شعار «زنده باد مخالف» و «آزادي حق همه است» سر مي دادند، چه شده است که حتي به اندازه چهار سال هم تحمل نکردند؟
ذبيحي گفت: اين دولت که بنا ندارد براي ماندن، قانون اساسي را دستکاري کند، راه باز است و هر کس و يا هر گروهي که هنر مردم پسندي دارد به صحنه بيايد، نياز به اين قبيل کارهاي غيراخلاقي و سخيف نيست.
وي افزود: همه مي‌دانيم که اين دولت با شيوه‌هاي مختلف غيراخلاقي همچون زر و زور و تزوير سرکار نيامده که بخواهدبه هر قيمت باقي بماند.
به گفته مشاور رييس جمهور، ‌عليرغم خدمات گسترده و ممتازي که دولت نهم در سه و نيم سال گذشته انجام داده است، به گونه‌اي که مي‌توان گفت در تاريخ کشور و دولت‌هاي دنيا بي‌نظير است، اما هر آنچه مردم عزيز در خرداد 88 تصميم بگيرند، درست است.
ذبيحي در ارزيابي خود از انتخابات دهم رياست جمهوري اظهار داشت: اين انتخابات در شرايطي برگزار خواهد شد که بحران اقتصادي در غرب و ايجاد فضاي بي‌اعتمادي در مردم، سبب شده است که به امنيت و رفاه مردم در کشورهاي غربي لطمات زيادي وارد شود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر فضاي اميد، نشاط و پيروزي در مردم ايران در طول سه سال اخير به طور جهشي موجب بروز نتايج شگرف در عرصه‌هاي بين‌المللي شده است. غرب بخش زيادي از ناکامي و شکست خود را در طول فعاليت دولت نهم در ايران مي‌داند و لذا از تمامي ظرفيت‌هاي داخل و خارج استفاده مي‌نمايد تا با سياه‌نمايي نسبت به عملکرد دولت نهم بخشي از عصبانيت خود را کاهش دهد.
وي تاکيد کرد: البته از دشمنان انقلاب انتظاري بيش از اين نبايد داشت اما شگفتي در اين است که برخي در داخل سعي دارند ناشيانه در قالب انتقاد از دولت همان خواسته دشمنان را دنبال نمايند.
مشاور رييس جمهور درباره آرايش سياسي گروه‌ها و تلاش آنها براي مطرح کردن نامزد مورد نظر خود نيز گفت: حق طبيعي آحاد مردم، شخصيت‌ها و احزاب است که مطابق قانون نامزد انتخاباتي داشته باشند و براي پيروزي آن تلاش کنند.

کاروان طریق القدس

آرشیو