یکشنبه 08 فوریه 2009 05:48
واگذاري 339 شرکت دولتي در دولت نهم

به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، جمع ارزش واگذاري‌ها به صورت عرضه سهام در بازار بورس، برگزاري مزايده، عرضه سهام عدالت و رد ديون در سال 1386 به ميزان 234150 ميليارد ريال که اين رقم بيش از 80 درصد کل واگذاري‌ها از سال 1380 تا پايان 1386 بوده است. همچنين براي […]

به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، جمع ارزش واگذاري‌ها به صورت عرضه سهام در بازار بورس، برگزاري مزايده، عرضه سهام عدالت و رد ديون در سال 1386 به ميزان 234150 ميليارد ريال که اين رقم بيش از 80 درصد کل واگذاري‌ها از سال 1380 تا پايان 1386 بوده است.

همچنين براي تعيين مشمولان دريافت سهام عدالت، شماي کلي وضعيت شناسايي افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، رزمندگان، روستاييان و عشاير، کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشگري و تأمين اجتماعي استخراج شده که حدود 42 ميليون نفر برآورد مي‌شود.

براساس اين گزارش، با مشخص شدن وضعيت مشمولين مرحله اول طرح (کميته امداد، بهزيستي و رزمندگان)، تعداد 629/529/4 نفر سهام‌دار شده و براساس سرانه 5 ميليون ريال سهام، تاکنون يک بار در سال 1386 سود دريافت کرده‌اند و در سال جاري نيز برمبناي سهام سرانه 10 ميليون ريال سود به اين مشمولين پرداخت خواهد شد.

کاروان طریق القدس

آرشیو