دوشنبه 26 ژانویه 2009 15:29
در دانشگاه مذاهب اسلامی؛ همایش “بررسی مطالبات زنان جهان اسلام درباره غزه” برگزار می‌شود

لاله افتخاری نماینده مردم تهران و از فعالان زنان در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات، گفت: همایش مطالبات زنان جهان اسلام با محوریت بحث غزه و با حضور سازمان های بین المللی و زنان جهان اسلام برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، این همایش به منظور بررسی عملکرد نهادها و دستگاه‌های بین المللی در ارتباط با غزه، اخذ گزارش از آنها، طرح مطالبات زنان مسلمان از نهادهای بین المللی، دفاع از زنان کودکان و مظلومان غزه و نگاه به آینده غزه برای بازسازی و جبران خسارات وارد شده به آن برپا می‌شود.
در این همایش نمایندگان نهادهای بین المللی زنان سفرای کشورهای اسلامی نمایندگان سازمان ها و نهادهای بین المللی در ایران و زنان اندیشمند از کشورهای گوناگون اسلامی و غیر اسلامی حضور خواهند داشت.
پیشنهاد تاسیس صندوق بین المللی بازسازی غزه و جبران خسارات آن به منظور حمایت از بازماندگان شهدای غزه و جانبازان آن در این همایش مطرح می شود.
در این همایش عملکرد نهادهایی که به بهانه دفاع از حقوق زنان و کودکان و هم چنین دموکراسی وارد کشورهای دیگر می شوند و دخالت های سیاسی می‌کنند از جمله یونیسف، یونسکو و سازمان کنفرانس اسلامی در مبحث غزه بررسی می شود که چرا این نهادها سکوت کرده اند.
همایش بررسی مطالبات زنان جهان اسلام از نهادها و دستگاه های بین المللی در ارتباط با غزه روز چهارشنبه ساعت 14 تا 16:30 در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود.

کاروان طریق القدس

آرشیو