شنبه 21 فوریه 2009 10:36
اكبري: حضور شهيد در دانشگاه تلنگري به در خواب‌ فرورفتگان است

الهام اكبري مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت: تدفين شهيد در هر محيطي تاثير خودش را دارد و اين قضيه در دانشگاه داراي تاثير دو چندان است. وي افزود: شهدا همسنگرهاي قبلي ما هستند و قبل از ما در عرصه‌هاي پيكار به دفاع پرداختند و در حال […]

الهام اكبري مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت: تدفين شهيد در هر محيطي تاثير خودش را دارد و اين قضيه در دانشگاه داراي تاثير دو چندان است.
وي افزود: شهدا همسنگرهاي قبلي ما هستند و قبل از ما در عرصه‌هاي پيكار به دفاع پرداختند و در حال حاضر دانشگاه يكي از عرصه‌هاي دفاع از مملكت است و حضور شهدا در اين عرصه انرژي بيشتري براي مبارزه به دانشجويان مي‌دهد.
اين فعال دانشجويي در ادامه اظهار داشت: انسان‌ها بايد با يك منبع معنوي ارتباط برقرار كنند تا اين ارتباط موجب غلبه بر مشكلات و پيگيري در جهت رسيدن به اهداف شود و حضور شهيد در دانشگاه موجب بروز اين پديده در فضاي دانشجويي مي‌شود.
اكبري در پايان با اشاره به برخي مخالفت‌ها در اين زمينه گفت: ماهيت افرادي كه به اسم اسلام با تدفين شهدا در دانشگاه‌ها مخالغت مي‌كنند براي همه و خصوصا قشر دانشجو مشخص است و اين افراد كوردلاني هستند كه رسيدن به اهدافشان را تنها در زير سايه اسلام يافته‌اند.

کاروان طریق القدس

آرشیو