شنبه 21 فوریه 2009 10:59
اعتمادملي:احتمال كناره‌گيري خاتمي وجود دارد

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با رد احتمال كناره‌گيري كروبي، درباره احتمال كناره‌گيري خاتمي به نفع كروبي، گفت: هر چيزي امكان پذير است چون هر كانديدا اگر احساس كند كه شرايط حضور بر اساس آنچه كه در نظر داشت، همخواني ندارد، امكان كنار رفتن قابل طرح است. سيد ابراهيم اميني عضو شوراي مركزي حزب […]

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با رد احتمال كناره‌گيري كروبي، درباره احتمال كناره‌گيري خاتمي به نفع كروبي، گفت: هر چيزي امكان پذير است چون هر كانديدا اگر احساس كند كه شرايط حضور بر اساس آنچه كه در نظر داشت، همخواني ندارد، امكان كنار رفتن قابل طرح است.

سيد ابراهيم اميني عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در گفتگو با فارس، در پاسخ به سوالي درباره اجماع اصلاح‌طلبان اظهار داشت: ‌هنوز فرصت براي ائتلاف و اجماع دير نشده است و بايد جلوتر برويم تا ببينيم وضعيت كانديداها چگونه خواهد بود، وضعيت جريان رقيب چگونه است و اگر اجماع به مصلحت بود به هر حال مي‌توان بر روي آن بحث كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره معاونت اولي ادامه داد: من فكر نمي‌كنم با توجه به نقش و جايگاهي كه معاون اولي دارد كه بايد يك نيروي اجرايي باشد اساسا اين بحث متناسب با ائتلاف كروبي وخاتمي باشد، نه كروبي موقعيت و شرايطش اجازه مي‌دهد كه يك معاون اجرايي باشد و نه خاتمي. من فكر مي‌كنيم هيچكدام از آنها در اين شرايط قابل طرح براي معاون اولي نباشد.

وي گفت: گزينه ميرحسين و بحث پذيرفتن معاون اولي از سوي وي در بخش اول بستگي به نظر خود وي دارد ودر گام بعد به واسطه سوابق بحث معاون اولي ميرحسين قابل طرح است. ولي اعتقاد ندارم كه بتوان بر روي معاون اولي كروبي براي خاتمي و يا خاتمي براي كروبي به واسطه تجارب به وضعيت كاري آنها و همين طور انتظاراتي كه از يك معاون اول داريم بتوان بحث كرد.

اميني درخصوص رياست ستاد كروبي اظهار داشت: كرباسچي گزينه جدي براي رياست ستاد كروبي است كه طي چندروز آينده شرايط مشخص خواهد شد و رياست ستاد كروبي نيز به صورت رسمي معرفي مي‌شود.

وي در پاسخ به سوال ديگر فارس در خصوص اينكه چقدر احتمال مي‌دهيد خاتمي به نفع كروبي كنار برود، افزود: هر چيزي امكان پذير است، قطعا هر كانديدا بر اساس اهداف و تغيير شرايطي اعلام حضور مي‌كند اگر در يك مقطعي احساس كردند كه آن شرايط حضور بر اساس آنچه كه در نظر داشتند همخواني ندارد طبيعي است كه امكان اجماع و كنار رفتن قابل طرح است.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي عنوان كرد: كروبي در هر حال كانديدا است و تصميم كناره‌گيري هم ندارد بايد جلوتر برويم و شرايط و وضعيت افكار عمومي را ببينيم آرايش كانديداها را در هر دو جبهه اصولگرايي واصلاح‌طلبي ببينيم. و پس از آن، آن نيروهاي ذينفوذي كه مي‌بينند امكان اجماع به نفع اصلاحات است آنها هم تلاش خود را مي‌كنند و اينكه نتيجه چه مي‌شود و اجماع به چه صورتي باشد هنوز معلوم نيست و بايد منتظر آينده بود.

کاروان طریق القدس

آرشیو