یکشنبه 22 فوریه 2009 17:46
فرياد درخواست حمايت افراطيون در شور و شوق دانشجويان اميركبير گم شد

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، مراسم ستاد دانشجويي استقبال از شهدا امروز نيز مانند چند روز گذشته در دانشگاه اميركبير برگزار شد، به طوريكه ناظران عيني خبر از فضاي آماده و بسيار مهياي دانشگاه اميركبير براي استقبال از شهدا مي دهند. براساس اين گزارش، دانشجويان دانشگاه اميركبير در صحن اصلي دانشگاه تجمع كرده و مراسم تجليل از […]

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، مراسم ستاد دانشجويي استقبال از شهدا امروز نيز مانند چند روز گذشته در دانشگاه اميركبير برگزار شد، به طوريكه ناظران عيني خبر از فضاي آماده و بسيار مهياي دانشگاه اميركبير براي استقبال از شهدا مي دهند.

براساس اين گزارش، دانشجويان دانشگاه اميركبير در صحن اصلي دانشگاه تجمع كرده و مراسم تجليل از شهداي گمنام را برگزار كردند.

همچنين، دانشجويان پلاكاردهايي با مضامين «استقبال از شهدا»، در دست دارند.

لازم به ذکر است، عده قليلي از افراطيون كه در چند روز گذشته سعي در به همراه كردن فضاي دانشجويي دانشگاه را دارند با عدم استقبال و اعتناي دانشجويان مواجه شده اند به طوري كه فريادهاي حمايت حمايت آنها در شور و شوق دانشجويان گم شده است.

کاروان طریق القدس

آرشیو