یکشنبه 22 فوریه 2009 17:49
اجراي سناريوي ارزش زدايي در دانشگاه ها

چند سالي است عوامل وابسته با برنامه هاي مختلف سناريوي ارزش زدايي از دانشگاهها را اجرا مي كنند كه نمونه آن تلاش براي جلوي گيري از تدفين شهداء در دانشگاهها است. جرياني كه بدنبال ممانعت از تشيع و تدفين شهداء در دانشگاه است چه هدفي را دنبال مي كند و چه توجيهي مي تواند براي […]

چند سالي است عوامل وابسته با برنامه هاي مختلف سناريوي ارزش زدايي از دانشگاهها را اجرا مي كنند كه نمونه آن تلاش براي جلوي گيري از تدفين شهداء در دانشگاهها است.

جرياني كه بدنبال ممانعت از تشيع و تدفين شهداء در دانشگاه است چه هدفي را دنبال مي كند و چه توجيهي مي تواند براي اين عملكرد خود داشته باشد؟!

چرايي اين حركت در يك نگاه ساده به گذشته و حال كاملا مشخص مي شود كه در ذيل به آنها اشاره مي شود:

– اين جريان معلوم الحال (طيف غيرقانوني علامه)  خوب مي داند كه اين شهداء هستند كه در زمان جنگ با جان نثاري و ايثار ايران اسلامي را از تجاوز استكبار و استعمار نجات دادند و در شرايط فعلي انتقال دهنده فرهنگ شهادت و استكبارستيزي در بين نسل كنوني هستند لذا اين مي تواند خطر بزرگي براي جريان مزبور باشد، چون استحاله و جايگزيني فرهنگ ليبرالي و غربي بزرگترين ايده اين جريان در مقابل فرهنگ شهادت و ايثار است.

– آنها ( غرب و شرق ) خوب مي دانند كه شهداء با حضورشان، نظام را در بحرانهاي مختلف بيمه كرده اند و تا زمانيكه شهيد و فرهنگ شهادت در جامعه ساري و جاري باشد نخواهند توانست به اهداف شوم خود برسند لذا سعي دارند به طرق مختلف حضورشهيد و فرهنگ شهادت را از اذهان عمومي بويژه دانشجويان خارج نمايند و از آنجا كه دانشگاه را مركزي تاثيرگذار و مرجع مي دانند اين حركت ارزش زدايي را از اين مكان شروع نموده اند.

– اين پياده نظام دشمن ( كه تئوريسينهايشان در كاخ سفيد و سازمان جاسوسي سيا بعنوان مشاور فعالند) كه متاسفانه از مكان مقدسي چون دانشگاه سر بيرون آورده است، مي داند كه شهداء حافظ اصلي آرمانهاي انقلاب و خميني كبير (ره)  بوده اند و همانطور كه در جبهه ها و در هشت سال دفاع مقدس سرزمين ايران اسلامي را از لوث وجود استعمار و استكبار پاك كردند در شرايط فعلي نيز مي توانند جامعه را از گزند شبيخون فرهنگي و تهاجم فرهنگي نجات دهند و فرهنگ شهادت و ايثار و از خود گذشتگي را در جامعه نهادينه نمايند و حركت هاي منافقان و مزدوران را خنثي نمايند.

– جريان سكولار از اين موضوع واهمه دارد كه تدفين شهداء در دانشگاه پايگاه فرهنگي عظيمي براي دانشجويان ايجاد نمايد و دانشجويان را در مسير اين فرهنگ علوي قرار دهد و جذب خود نمايد.

– طيف غيرقانوني علامه كه بارها ارزشهاي اسلام را زير سئوال برده و مورد اهانت قرار داده بر آن است تا نگذارد شهداء بعنوان اسوه و الگوي مقاومت در مركز نخبه پروري  جامعه قرار گيرد و نخبگان جامعه از شهداء بعنوان الگوي موفق متاثر گردند.

– وابستگان به استكبار جهاني به اين موضوع خوب واقف شده اند كه تدفين شهداء در دانشگاه عامل بيداري بخشي براي نسل كنوني خواهد بود كه نخواهد گذاشت دشمنان نظام اسلامي به اهداف شوم خود برسند. 

– هرچند دشمنان قسم خورده ايران اسلامي هرگز براي ضربه زدن به اين مرز و بوم آرام نخواهند نشست و دائم دربرنامه ريزي و طرح ريزي براي نابودي آن خواهد بود  اما بايد بدانند كه مردم شهيد پرور و غيور اين سرزمين هرگز نخواهد گذاشت پاي دشمن به اين سرزمين برسد و آني به وابستگان استكبار اجازه نخواهد داد تا اهداف شوم خود را پياده نمايند.

امير حسين يوسفي

کاروان طریق القدس

آرشیو