چهارشنبه 25 فوریه 2009 07:44
مجتهد شبستري با جسارت به ساحت پيامبر اعظم (ص) ،قرآن كريم واسلام، عصمت پيامبر (ص)را به تمسخر گرفت.

محمد مجتهد شبستري در سخناني در دانشگاه صنعتي اصفهان در تناقضي آشكار با آيات صريح قرآن درتشكيك عصمت رسول خدا(ص) ، مدعي راه يافتن اوهام و ترديد وحتي ارتكاب گناه و عصيان از سوي ايشان شد

به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان ، محمد مجتهد شبستري در سخناني در دانشگاه صنعتي اصفهان در تناقضي آشكار با آيات صريح قرآن درتشكيك عصمت رسول خدا(ص) ، مدعي راه يافتن اوهام و ترديد وحتي ارتكاب گناه و عصيان از سوي ايشان شد وگفت:پيامبر وظيفه شان فقط دعوت مردم به سمت خدا بوده و در همين وظيفه خود عصمت داشته‌اند و هيچگاه از اين وظيفه غافل نشده‌اند . اما از نظر انجام گناهان نمي توان عصمت برايشان در نظر گرفت.
اين مدعي روشنفكري در ادامه سخنان خود كه با واكنش برخي از دانشجويان نيز همراه بود پا را از اين نيز فراتر نهاده، مدعي وجود نقص در قرآن، اسلام وپيامبر(ص) شده و ادعيه امامان (ع)در عرض نياز به درگاه الهي كه به اعتقاد عرفا آموزش شيوه دعا و مناجات به بندگان مي باشد،را مويد سخنان خود قرار داد و گفت:اين نشان مي دهد در خلوات خود دچار گناهان بسياري شده اند.
سخنران جلسات اصلاح طلبان در ادامه سلسله جسارت هاي خود به ساحت رسول خدا وامامان معصوم (ع) با ايراد اتهام دروغ پردازي به ايشان در استغاثه به درگاه الهي اظهار داشت: حالت ديگري را مي توان فرض كرد كه اين عبادات، دروغين و براي متمايل كردن افكار عمومي به خود بوده است. يا از خدا مي خواهند كه “خدايا مرا بهتر از آنچه مردم تصور مي كنند قرار ده ” يعني اينكه بعضي كه آنها را نور مي دانند تصوري مبالغه آميز است.
اين روشنفكر مدعي اصلاحات،همچنين بدون اشاره به موج روز افزون رجوع بشريت به دين،ادعاي خود ساخته كاهش انتظار بشر از دين را موجب تحول در دين دانست.
تئوري پرداز مدعي اصلاح طلبي ضمن ارايه تعريفي كاملا اومانيستي ،با حذف عنصر الهي بودن دين تاكيد كرد: دين كه مي گويند از نزد خدا آمده چيزي نيست به جز شيوه سلوك انسان ها در راه معنويت و از خود انسان شروع مي شود و نقش خدا در دين فقط در حد ارشاد براي بهتر سير كردن اين مسير است.
شبستري همچنين با نفي علم پيامبر وامامان (ع) با انكار احاديث متقن در اثبات اين حقايق،خاطر نشان كرد:ما فقط مي گوييم اگر ايشان علم به شيمي و فيزيك داشته پس چرا اثر و كتابي در اين راستا از خود به جا نگذاشته است؟
اين مدعي روشنفكري با ناديده انگاشتن تمامي علوم منبعث از تعاليم قرآني و وحياني گفت:من كه تا به حال برداشت علمي از قرآن نديده ام، اگر شما ديده ايد به ما هم نشان دهيد.
وي در ادامه با تمسخر اعتقادات ديني دانشجويان معترض نيز تاكيد كرد:به اين خانم و حاضراني كه هم فكر ايشان هستند توصيه مي كنم دست از تقليد كوركورانه از صحبت ها و اعتقادات ديگران بردارند.
گفتني است چندي پيش نيز آغاجري عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تكرار ادعاهاي واهي سال هاي گذشته خويش ،اسلام را مويد برده داري دانسته بود.
وي كه در سال 81تقليد را به عمل ميمون تشبيه كرده وبه ساحت ائمه اطهار(ع) نيز جسارت هايي روا داشته بود در سخنان تازه خود در منزل عبد الله نوري به امام راحل(ره) نظام اسلامي و ولايت فقيه هتاكي كرده بود.
سعيد ليلاز عضو حزب كارگزاران نيز در سخناني ديگر در منزل نوري با دفاع از سخنان آغاجري پيش بيني كرده بود كه در آستانه انتخابات سخنان خوشمزه اصلاح طلبان آغاز خواهد شد.
وي از اين رو توصيه كرده بود كه همگان بيشتر اين سخنان را بشنوند.

کاروان طریق القدس

آرشیو