چهارشنبه 25 فوریه 2009 07:49
دفتر انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان پلمب شد

به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، در پي هتاكي بي‌شرمانه محمد مجتهد شبستري در ظهر امروز جلسه انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان، در مسجد اين دانشگاه سخنان وي با واكنش اعتراض‌آميز تشكل‌هاي مختلف دانشجويي و نماز‌گزاران روبرو شد. در ميان دو نماز بيانيه اعتراض آميز معترضان به هتك حرمت پيامبر(ص) توسط يكي از دانشجويان قرائت […]

به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، در پي هتاكي بي‌شرمانه محمد مجتهد شبستري در ظهر امروز جلسه انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان، در مسجد اين دانشگاه سخنان وي با واكنش اعتراض‌آميز تشكل‌هاي مختلف دانشجويي و نماز‌گزاران روبرو شد.
در ميان دو نماز بيانيه اعتراض آميز معترضان به هتك حرمت پيامبر(ص) توسط يكي از دانشجويان قرائت شد و دانشجويان با امضا كردن متن اين بيانيه خواستار واكنش فوري مسئولان دانشگاه به اين مسئله شدند.
در پي اين اقدام دانشجويان معترض پس از نماز مغرب و عشا به صورت خودجوش روبروي دفتر انجمن اسلامي تجمع كردند و با شعارهاي اعتراض آميز خواستار واكنش نسبت به فعاليت هاي اين طيف غير قانوني تحكيم وحدت در اين دانشگاه شدند.
اين تجمع تا ساعت 23 شب به طول انجاميد كه با تصميم مسئولان دانشگاه در انجمن اسلامي تا تشكيل جلسه هيئت منصفه پلمب شد.
انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان پيش از اين نيز با دعوت از چهره هاي شاخص گروه هاي اصلاح طلب و دوم خردادي كه به طور عمده با گروه هاي برانداز و معاندين نظام در ارتباط بودند در تلاش براي تخريب نظام جمهوري اسلامي و دولت نهم بر آمده بود.
انجمن اسلامي دانشجويان طي سال هاي اخير و به خصوص در دولت اصلاحات با جهت گيري هاي ليبرال دموكراسي و سكولاريسم سعي بر تغيير انديشه اعضاي خود كرده است.

کاروان طریق القدس

آرشیو