چهارشنبه 25 فوریه 2009 09:41
دکتر حسینی : خاك شهدا شب زدگان را از كوير اومانيسم نجات مي‌دهد

به گزارش خبرگزاري فارس، سيدمحمد حسيني در مراسم خاكسپاري شهداي گمنام در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد، گفت: اي فرشتگان، زمختي زمين را با بال‌ها بپوشانيد كه ميهماني نازك تن داريم!‌ اي فرشتگان، بر فرش زمين خوان تعزيت بگسترانيد كه ياران چه غريبانه رفتند و چه آشنا باز مي‌گردند، شيعه با اين استخوان‌ها و پيكره‌هاي […]

به گزارش خبرگزاري فارس، سيدمحمد حسيني در مراسم خاكسپاري شهداي گمنام در دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد، گفت: اي فرشتگان، زمختي زمين را با بال‌ها بپوشانيد كه ميهماني نازك تن داريم!‌ اي فرشتگان، بر فرش زمين خوان تعزيت بگسترانيد كه ياران چه غريبانه رفتند و چه آشنا باز مي‌گردند، شيعه با اين استخوان‌ها و پيكره‌هاي پاره پاره بسيار آشناست.‌
وي افزود: كبوتران را با گنبد طلا الفتي دگر است، چه افتاده است كه در اين مكان فرود مي‌آيند. گنبد نمي‌بينم اما مگر نه آنكه گنبدهاي ما نشان عبوديت و اظهار بندگي است و زير سقف آن تمرين خداشناسي مي‌كنيم. مگر نه اينكه دانشگاه ما نيز بايد اين رويكرد و معرفت را سرلوح آموزه‌هاي خود قرار دهد. مگر نه اينكه علم نور است و با ايمان توأم است پس كجا بيش از دانشگاه و از اين دست مكان‌ها مي‌توان به عمق عبوديت، دست يافت. پس اين سقف‌ها نيز قداست گنبدها را دارد.
حسيني ادامه داد: اين عزيزان، دلسوختگان و عاشقان و يادگاران دفاع مقدس كه براي تشييع و تدفين شما آمده‌اند از استاد، دانشجو، پير و جوان، زن و مرد، بزرگ و كوچك هر كدام چراغي هستند فرا راه اين كشور و اين نظام، ليكن شما به تعبير عارفانه رهبر فرزانه، ستارگاني هستيد كه شب زدگان را از گم‌شدن در كوير اومانيسم و انسان مداري رهايي مي‌بخشيد. اختراني هستيد كه راه را از بيراهه نشان مي‌دهيد. ‌راه را از چاه باز مي‌شناسانيد و گم گشته را به مقصد مي‌رسانيد.
وي افزود: آه اي تابوت‌ها، اي سفينه‌هاي نور كه بر اقيانوس دست‌هاي طوفاني، مسيري طولاني و پرتلاطم را طي كرده‌ايد و بر مواج احساسات اين مردم، دريايي از عشق را گذر كرده‌ايد، ‌اينك در اين ساحل آرام گيريد. بايستيد. گرچه آرامش و ايستايي براي شما معنا ندارد. بمانيد هر چند شما اهل ماندن نيستيد و اگر مانديد در خاطر اين امت است كه رفتن مرام شما بود، جوهر شما بود.
قائم مقام وزير علوم اضافه كرد: موج بوديد كه آسودگيتان عدمتان بود، آري موج بوديد و اينك نيز موج برپا مي‌كنيد. بنگريد بر اين غوغاي احساسات، بنگريد بر اين موج خيز عشق و اردات.
وي ادامه داد: شما آب حيات نوشيديد و لباس جاودانگي پوشيديد. آنان‌كه مي‌پنداشتند چراغ اين نظام را مي‌توانند فروكشند و اعتبار اين نظام را فروكشند، بيايند و بنگرند. امام مجاهد و قهرمان ما فرمود «بكشيد ما را ملت ما بيدارتر مي‌شود».
حسيني افزود: آه اي ميزبانان اهل دانش، ما را بيش از آنچه داريم ميهمان تقوايتان نماييد، بمانيد تا از يادمان نرود آن ديني را كه به گردن داريم كه عزت و اقتدار امروزمان را وامدار جان‌نثاري و ايثار شما هستيم.
وي اضافه كرد: من از شما پاسخ نمي‌خواهم شما با قلم عشق و مركب جان جواب‌ها را داده‌ايد. اي از سفر برگشتگان خسته نباشيد، ديگر آرام گيريد و سكني پذيريد كه مي‌دانيم دشمن با شما چه كرده است. مي‌دانيم چه كشيده‌ايد و چه ديده‌ايد. اين‌ها كلام نيست پاره‌هاي جگر است كه رد سوگتان به سخن تبديل گشته است. اين‌ها حرف نيست سوگواژه‌هاي خونين كتاب خاطرمان است كه اينك باز مي‌خوانيم.
قائم مقام وزير علوم اظهار داشت: بگذاريد قبر بي‌نام و نشان شما را سند مظلوميت و حقانيت ملت ايران و اردوگاه موحدان در برابر جبهه نفاق و كفر، صهيونيزم و ليبرال دموكراسي غرب قرار دهيم. بگذاريد هر صبحگاه اشك آسمان را همچون شبنم بر گلبرگ‌هاي پرپر شده مظلومان اين امت نظاره‌گر باشيم.

کاروان طریق القدس

آرشیو