پنج‌شنبه 19 فوریه 2009 10:26
کنگره همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت به کار خود پايان داد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو»، در مراسم پاياني اين کنگره سه روزه که به رياست شافعي، وزير اسبق صنايع و معادن در دانشگاه اميرکبير برگزار شد، قطعنامه اي که در آن مواردي به اين شرح آمده براي استحضار و کاربردي شدن به حضور رئيس جمهور ارسال شد: 1ـ تعيين سهم دانشگاه ها به ويژه دانشگاه هاي برتر […]

به گزارش «شبکه خبر دانشجو»، در مراسم پاياني اين کنگره سه روزه که به رياست شافعي، وزير اسبق صنايع و معادن در دانشگاه اميرکبير برگزار شد، قطعنامه اي که در آن مواردي به اين شرح آمده براي استحضار و کاربردي شدن به حضور رئيس جمهور ارسال شد:

1ـ تعيين سهم دانشگاه ها به ويژه دانشگاه هاي برتر از مشارکت در تحقق اهداف سند چشم انداز.

2ـ تعيين سهم استان ها شامل دانشگاه ها و صنايع در تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله نظام.

3ـ فعال کردن شوراهاي پژوهشي استان ها با جلب مشارکت استادان دانشگاه و کارشناسان صنايع براي مديريت اعتبارات پژوهشي منطقه اي.

4ـ توسعه زيرساخت هاي قانوني حمايت از فعاليت هاي علمي و اقتصادي بخش خصوصي و تسهيل فعاليت آنها.

5ـ تمهيد ساز و کارهايي براي افزايش اشتغال به کار فارغ التحصيلان دانشگاهي.

6ـ ايجاد بانک اطلاعات از طرح هاي تحقيقاتي انجام شده و در حال اجرا براي افزايش بهره وري نظام ملي تحقيقات.

7ـ اعطاي بخشودگي هاي مالياتي به فعاليت هاي پژوهشي بنگاه هاي اقتصادي.

8ـ ايفاي نقش توسط همه عناصر حاکميتي در تقويت و تحکيم ارتباط صنعت و دانشگاه.

9ـ نگاه به ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در قالب زنجيره تحقيق، توليد و بازار در تسريع در رقابتي کردن صنايع داخلي از طريق اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي

کاروان طریق القدس

آرشیو