یکشنبه 12 آوریل 2009 14:10
قلي‌پور در گفتگو با فارس: موفقيت‌هاي هسته‌اي كشور مرهون ديپلماسي قوي دولت نهم است

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير با اشاره به موفقيت‌هاي اخير كشورمان در مسائل هسته‌اي، گفت: موفقيت‌هاي هسته‌اي كشور مرهون ديپلماسي قوي دولت نهم است. آرش قلي‌پور دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در خصوص موفقيت‌هاي جديد هسته‌اي كشورمان، اظهار داشت: ديپلماسي قوي دولت نهم و […]

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير با اشاره به موفقيت‌هاي اخير كشورمان در مسائل هسته‌اي، گفت: موفقيت‌هاي هسته‌اي كشور مرهون ديپلماسي قوي دولت نهم است. آرش قلي‌پور دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در خصوص موفقيت‌هاي جديد هسته‌اي كشورمان، اظهار داشت: ديپلماسي قوي دولت نهم و مذكرات هسته‌اي كه توسط اين دولت انجام شد و تغيير رويكرد اين دولت در عرصه ديپلماسي تأثير بسزايي در موفقيت‌هاي هسته‌اي كشور داشت.
وي با بيان اينكه دولت نهم به جاي برقراري رابطه و مذاكره با دولت‌هاي غربي، شروع به برقراري رابطه با كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين پرداخت، تصريح كرد: چرخش ديپلماتيك دولت بسياري از معادلات را بر هم زد و مسئله را به نفع ايران برگرداند.
اين فعال دانشجويي جنگ آينده جهان را جنگ انرژي دانست و خاطرنشان كرد: در آينده كه منابع نفتي به پايان برسد بحث بعدي كه به آن پرداخته مي‌شود، انرژي هسته‌اي است.
قلي‌پور تكميل آخرين حلقه فعاليت‌هاي هسته‌اي را نويد پيشرفت‌هاي بعدي كشور دانست و اضافه كرد: دانشجويان به عنوان قشر نخبه جامعه، تحركات اخير خود را در راستاي حمايت از دستيابي ايران به انرژي هسته‌اي معطوف كرده‌اند.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير با بيان اينكه موفقيت ايران در مسائل هسته‌اي باعث افزايش قدرت ايران در منطقه و جهان شده است، تأكيد كرد: اين موفقيت در قدرت جهاني و ايجاد روحيه خودباوري در بين جوانان بسيار موثر است.
کاروان طریق القدس

آرشیو