پنج‌شنبه 18 ژوئن 2009 11:13
دروغ پردازی برای فرار از انتخاب ملت

اين روز ها اغتشاش گران و شکست خوردگان از ملت با تمسک به دروغ هاي گوناگون قصد خدشه وارد کردن در انتخابات بزرگ و عزت آفرين ملت ايران دارند. در زير يکي از اين دروغ ها را بررسي مي نماييم:
ادعا:
نمودارها نشان مي دهد که نسبت آراي احمدي نژاد به آراي ديگر نامزدها يک روند کاملا خطي دارد! اين بسيار غيرعادي است و احتمال بروز تقلب را تقويت مي کند.

 

و اما حقيقت:
براي اطمينان از صحت اين مسئله، با وارد کردن آمار ارائه شده توسط وزارت کشور در ساعات مختلف و رسم نمودارهاي مربوطه، مشاهده شد که آرا به هيچ عنوان از روند خطي پيروي نکرده و اين نمودارها ساختگي و دروغ هستند!
اما اينکه فاصله ها پس از اعلام اوليه نتايج تغيير چنداني نکند، امري طبيعي است زيرا اولين آمار ارائه شده توسط وزارت کشور پس از اتمام شمارش حدود يک سوم کل صندوق هاي راي بوده و تقريب خوبي از آراي ديگر نقاط کشور مي باشد و بديهي است که نبايد تغييرات فاحشي در نتايج مشاهده شود.

مشاهده تصویر

ادعایی دیگر:

برخی دیگر می گویند چرا نسبت آرای احمدی نژاد به موسوی همواره نزدیک عدد 2 است. یعنی نوسان محدود نسبت آرا را دلیلی بر وجود تقلب در انتخابات می دانند.

و اما حقیقتی دیگر:

يك سايت علمي آمريكايي كه ظاهرا هيچ ارادتي هم به آقاي احمدي‌نژاد ندارد استناد به اين نمودار را بي اساس دانسته است. نويسنده در اين سايت نشان داده است كه بدست آمدن چنين نموداري كاملا طبيعي است و به هيچ وجه وجود تقلب را اثبات نمي‌كند. از همه جالب‌تر اين كه محقق مزبور نشان داده است که نمودار نتايج انتخابات ميان اوباما و مك‌كين در آمريكا هم از مدل خطي مشابهي پيروي مي‌كند.
رجوع کنید به آدرس زیر:

http://www.fivethir tyeight.com/ 2009/06/statisti cal-evidence- does-not- prove.html

کاروان طریق القدس

آرشیو