یکشنبه 21 ژوئن 2009 11:17
به سوی خدا باز می گردیم…
انا لله و انا الیه راجعون نه به خاطر فاجعه ی کوی که قطعا با توجه به مشاهدتات فعلی محکوم است که به خاطر خودخواهی و زیاده خواهی برخی که یک هفته است کشور را به اغتشاش کشانده اند . همانها که مردم را در خیابانها به جان هم انداخته اند و خودشان در خانه هایشان سنگر گرفته اند .
انا لله و انا الیه راجعون نه به خاطر کشته شدگان حوادث اخیر که به خاطر آنانی که رو به روی رای ملت ایستاده اند اما نه خودشان بلکه با سواستفاده از حضور مردم در هفته های تبلیغاتی و پیدایش جو سیاسی در خانواده ها با توجه به این پتانسیل مردم را به خاطر قدرت طلبی خودشان به کوی و برزن می رزیند و خودشان از کاخ های نیاوران و لندن و واشنگتن و از شبکه ها ی اسرائیلی برای مردم هورا می کشند.
انا لله و انا الیه راجعون نه به خاطر شهادت دو تن از مردم بی دفاع توسط دموکراسی خواهان مسلح که به خاطر قرآن به نیزه کردن آنانی که تا به امروز ذره ای احترام به این ارزشها حداقل در ظاهر هم نمی گذاشتند . به خاطر این جنگ جملی که پیش آمده . همان جنگی که نزدیکان پیامبر در مقابل امیرالمومنین ایستاده اند . به خاطر این صفینی که شکل گرفته همان جنگی که معاویه و عمرعاص قرآن بر سر نیزه سربازانشان زدند و فرار کردند . صفین است چون می بینم الله اکبر در اختیار باطل قرار گرفته است . صفین است چون شعائر الهی دست آنانی است که کلمه ای که بر زبان می آورند (الله اکبر) حق است و منظورشان به باطل است .
انا لله و انا الیه راجعون نه به خاطر مضروبان کوی که به خاطر برخی تشکل های مدعی دانشگاه که خود را صاحب عزا می دانند گویی که دانشگاه و دانشجو ملک شخصی آنهاست . گویی که سایر تشکل ها همه مقصرند آنان بی تقصیر در حالی که اگر آتشی هم در کوی به راه افتاده باشد واضح است که کسی که آتش را در این خرمن انداخته مقصر است . همانی که با ادعای دموکراسی رو به روی رای ملت ایستاده است . آنهم نه از طریق قانونی که با آتش زدن سطل های زباله مردم .
انا لله و انا الیه راجعون از آنانی که ذره ای به روز مرگ و شب قبر نمی اندیشند و اما این جمله ورد زبانشان شده ، از آنانی که لباس روحانیت و ادعای پیروی از امام روحانیون را دارند اما هرگز به عاقبت و پس از مرگ نمی اندیشند . به آنان که مقصر ضربه به بیت المال و کشته شدن ها و مجروحانند.
انا لله و انا الیه راجعون از آنان که حق را با شایعاتشان غبار آلود کردند ، آنان که مردم را بی تقصیر به خیابان ها ریختند و با رساندن اطلاعات غلط به شعورشان توهین کردند ، آنانی که علی را استخوان در گلو می کنند ، کمااینکه قبلا نیز این کار را بارها کرده بودند ، همانها که روزگاری نقل مجالسشان بی حرمتی به آقا و حتی همین هاشمی بود و الان چون می توانند از این فضا کمک بگیرند متوسل به ولایت شده اند ، همانها که ولایت فقیه را در هفتاد و شش می خواستند به موزه ها بفرستند حالا برای حذف احمدی نژاد برای آقا نگران شده اند که او علیه حرف رهبر سخن می گوید ، همانها که هاشمی را عالیجناب سرخ پوش نامیدند حالا دخترش را مانند عایشه بر سر هر کوی و برزن می برند تا مردم را به فتنه تشویق کند . همانها که حق در نگاهشان تا به حال چندین بار تغییر کرده است چون که منفعتشان حق را مشخص می کند فلذا است که می گویند حق را نسبی می توان درک کرد . یعنی حق آنچیزی است که با من است در حالیکه فراموش کرده اند که این سخن تنها مختص امیرالمومنینی است که خوارجی را در نهروان قتل عام کرد که مدت ها تحملشان کرده بود .
انا لله و انا الیه راجعون از خون شدن دل مهدی صاحب الزمان از جهل آنانی که بر اساس نفسشان و احساساتشان تصمیم می گیرند …
به نقل از وبلاگ http://zolfyar.blogfa.com

کاروان طریق القدس

آرشیو