پنج‌شنبه 25 ژوئن 2009 18:52
ايران ضعيف باعث صلح براي ماست
نخست وزير رژيم صهيونيستي با استقبال از جنايت و آشوب طلبي اوباش در تهران گفت: ايران ضعيف باعث صلح براي ماست.
نتانياهو كه به ايتاليا سفر كرده بود به هنگام صرف شام با وزير خارجه آن كشور گفت: صلح در منطقه در گروي تضعيف ايران است. اگر ايران مقتدر باشد صلح از ما دور خواهد شد.
وي همچنين با تقدير از ميرحسين موسوي و آشوبگراني كه به جنايت و تخريب پرداختند، گفت: ما آنها را تحسين مي كنيم و برخورد حكومت ايران با آنان را محكوم مي نماييم. آنها مورد احترام ما هستند. آنچه اتفاق افتاد، مهم بود.
گفتني است وزارت اطلاعات هفته گذشته چند تيم تروريستي را كه از طريق شمال عراق با سرويس جاسوسي موساد مرتبط بودند و قصد خرابكاري عليه انتخابات و امنيت ملي را داشتند دستگير كرد.
ذوق زدگي و دستپاچگي سران رژيم هاي استكباري در حمايت از اغتشاشگران در حالي بود كه برخي كارشناسان در غرب به دولت هاي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي توصيه مي كردند گول هيجانات و تبليغاتي را كه خود راه مي اندازند نخورند و خويشتن دار باشند.

به نقل از روزنامه کیهان پنجشنبه 88/4/4

کاروان طریق القدس

آرشیو