چهارشنبه 01 جولای 2009 18:03
توصیه های حضرت روح الله (ره) در رابطه با شورای نگهبان

اگر 100 ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنها حرفي مي زنند كه بر خلاف حكم قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينكه تمام بر شما بشورند…

اگر راي داديد و شوراي نگهبان هم آن راي را پذيرفت، هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به اين بگويد، من نمي‌گويم راي خودش را نگويد؛ بگويد؛ راي خودش را بگويد؛ اما اگر بخواهد فساد كند، به مردم بگويد كه اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس كذا است، اين فساد است و مفسد است. يك همچو آدمي، تحت تعقيب مفسد في الارض بايد قرار بگيرد.

تمام مسئولان، احزاب و گروه‌ها بايد برايشان قانون اساسي و شوراي نگهبان فصل الخطاب باشد. اين روزها اگرچه عده اي بي منطق و ناجوانمردانه شوراي نگهبان را مورد انتقاد قرار مي دهند ولي امام به شوراي نگهبان در اين مواقع دلداري مي داد و مي گفت :«…..از تحمل زحمات و رنج هاي شما تشكر مي كنم. شما توقع نداشته باشيد كه مورد اهانت واقع نشويد. همه مي دانيد تا كسي كاري انجام ندهد كسي به او توهين نمي كند. توهين براي كساني است كه مي خواهند زنده باشند.»

هيچ كدام از ما نبايد انتظار تعريف را داشته باشيم. بايد به حكم خدا عمل كنيم و به اين هم كاري نداشته باشيم كه چه كسي از اين كاري كه براي خدا مي كنيم خوشش مي آيد و يا چه كسي بدش مي آيد. من در تمام مواقعي كه مقتضي بوده است، مجلس و شوراي نگهبان را تاييد كرده ام. ما بايد دست در دست يكديگر بگذاريم تا يك كشور اسلامي درست كنيم. امروز تبليغات عليه من و شما نيست، تبليغات عليه اسلام است. اگر ما با اسلام كاري نداشتيم كسي با ما بد نبود.

امروز امريكا و شوروي را كه آن قدر در دنيا فساد مي كنند كسي محكوم نمي كند، ولي تمام محكوميت ها مال ماست. در دنيا تنها ايران است كه مورد سوال است؛ ولي اگر ما وحدت خودمان را حفظ كنيم و هم صدا و هم جهت باشيم از هيچ چيز نبايد بترسيم. مهم اين است كه با هم خوب باشيد و تصميم داشته باشيم كه مستقل…..

من به اين آقايان هشدار مي دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مي شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي کند. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين، هر چند مخالف نظر و سليقه شخصي مان باشد احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشيم.

(خطاب به اعضای شورای نگهبان)به هيچ وجه گوش به حرف عده‌اي كه مي خواهند يك دسته كوچك مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، ندهيد، قاطعانه با اينگونه افكار مبارزه كنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولا آنچه كه بايد در نظر گرفته شود خداست، نه مردم، اگر 100 ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنها حرفي مي زنند كه بر خلاف حكم قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينكه تمام بر شما بشورند.

ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است. نهاد شوراي نگهبان هميشه مورد تاييد اينجانب است و به هيچ وجه تضعيف نشده و نخواهد شد. اين نهاد بايد هميشه با بيداري و هوشياري در خدمت به اسلام و مسلمين كوشا باشد.

به نقل از سایت snn.ir

کاروان طریق القدس

آرشیو