پنج‌شنبه 02 جولای 2009 13:49
اعاده حيثيت از يزيد در عاشوراي قبل از تاسوعا!

توسل منافقانه جريان هاي ضدانقلاب به ارزش هاي اسلامي براي همراه كردن مردم در تشنجات خياباني، بعضاً با گاف هاي مضحك همراه بود.

در همين زمينه يك سايت وابسته به چپ هاي آمريكايي كه از خارج كشور مديريت مي شود، در تلاش براي مظلوم نمايي و كربلايي نشان دادن اوضاع ايران، به ماجراي عاشورا متوسل شد و اوباش آشوبگر و آدم كش را به عاشورائيان نسبت داد! نويسنده «اخبار روز» كه ظاهراً از شدت چپ زدگي و آمريكاگرايي تقدم و تاخر روزهاي تاسوعا و عاشورا را هم نمي داند، مي نويسد: خيابان هاي تهران به صحراي كربلا تبديل شد! اما عاشوراي تهران نمي تواند در يك روز خاتمه يابد عاشوراي تهران برعكس عاشوراي كربلا هرگز به تاسوعا ختم نمي شود(!)
نويسنده كم سواد آنگاه به سر دادن شعار فريبكارانه الله اكبر در برخي شب ها- كه با استقبال مردم مواجه نشد- استناد مي كند و در نوشتاري مغلوط در چندين جا الله اكبر را «الله و اكبر»! مي نويسد و سپس در غلطي ديگر ادامه مي دهد: نبايد الله و اكبر ميرحسين را با الله و اكبر حسين اشتباه گرفت. اين الله و اكبر، معناي سرپيچي است نه اطاعت و ولايت. عاشوراي تهران برخلاف عاشوراي كربلا، تاسوعايي را هرگز به دنبال نخواهد داشت. اگر عاشوراي كربلا افسانه اي(!) براي پوشش بندگي است عاشوراي تهران حركتي براي آزادي است.
اين نويسنده ضد انقلاب در عين حال با وجود اصرار بر عاشورايي جلوه دادن رفتار اوباش اجير شده، لابلاي متن به اعاده حيثيت از يزيد! پرداخت و نوشت: اينجا فرصت مناسبي است كه از يزيد اعاده شرف و حيثيت كنيم چه او در ابتدا دست بيعت به سوي دشمن خود دراز و امام را به صلح و آشتي دعوت نمود. اين حسين بود كه از بيعت با يزيد امتناع كرد و به استقبال جنگ و خونريزي شتافت. بدنامي يزيد در تاريخ نه براساس عقل سليم و بي طرفي بلكه براساس احساس و عواطف و ضرورت هاي اسطوره سازي بوده است!
نويسنده يزيدي اين مقاله در جاي جاي متن خود از ميرحسين موسوي ستايش و تمجيد كرد.
گفتني است مدعيان اصلاح طلبي در راستاي سوءاستفاده از باورهاي ملت ايران، به استفاده ابزاري از رنگ و شال و مچ بند سبز روي آوردند و اين در حالي است كه سابقه سياه هتاكي به ارزش هاي مقدسات اسلامي را نيز در كارنامه خود داشتند. از جمله روزنامه سعيد حجاريان چند سال پيش مدعي شده بود خون امام حسين در كربلا به حق ريخته شد و اين به خاطر خشونت طلبي پدر و جدش بود!
به نقل از روزنامه کیهان پنجشنبه 88/4/4

کاروان طریق القدس

آرشیو