جمعه 10 جولای 2009 13:09
با این جور عدالت همه رم می کنند!

دکتر شریعتی جمله ای از از جرج جرداق دارد که می گوید :علی کشته عدالتش شد.راست گفته وقتی شمشیر عدالت بلند شود شکم های بهره مند شده از حرام کنار هم جمع می شوند و علی تنها می ماند!امام علی برای یکی از کارگزارانش نوشت:از خدا بترس و مالهای این مردمان را به ایشان بازگردان.اگر […]

دکتر شریعتی جمله ای از از جرج جرداق دارد که می گوید :علی کشته عدالتش شد.
راست گفته وقتی شمشیر عدالت بلند شود شکم های بهره مند شده از حرام کنار هم جمع می شوند و علی تنها می ماند!
امام علی برای یکی از کارگزارانش نوشت:
از خدا بترس و مالهای این مردمان را به ایشان بازگردان.اگر چنین نکنی و دستم به تو برسد تو را به عقوبتی خواهم رساند که نزد خدا عذر خواه کار تو باشدو با شمشیر خود تو را  به گونه ای خواهم زد که هیچ کس را با آن  نزده ام مگر آنکه داخل آتش شده است.
به خدا قسم که اگر حسن و حسینم هم کاری مثل تو کرده باشند در حق ایشان سستی روا نمی دارم و جانبداری از من نخواهند دید….
از این جملات حضرت چنین بر می آید که حتی در حکومت معصوم و کارگزار منتسب به امام معصوم هم احتمال خطا کردن وجود دارد و کسی نمی تواند خودش را پشت مقدسات پنهان کند.
و برخورد با حاکم فاسد باید به این شدت باشد
از آقا زاده های مسئولین هم باید حساب کشید و کسی نباید توقع دفاع از خود و حاشیه  امنیت داشته باشد…
با این حساب رنجیده ها ی از شمشیر عدالت حق دارند که از قطع مواجب باد آورده هار شوند و پاچه ملت را بگیرند.

به نقل از وبلاگ dehnamaki.blogfa.com

کاروان طریق القدس

آرشیو