شنبه 18 جولای 2009 10:05
مقاله استاد امريکايي درخصوص نقش سيا در انتخابات ايران

جوزف فيتساناكيس از اساتيد امریکايي در مقاله‌اي در مجله سياست خارجي اين كشور ضمن اشاره به سابقه بد سازمان سيا در پيش بيني وقايع خاورميانه، به بخش‌هایی از عملیات این سازمان برای تقویت فعالیت‌های جاسوسی خود در ایران، کمک به ناراضیان داخلی و خارجی، فرستادن جاسوس تحت پوشش خبرنگار و تقویت گروه‌های خرابکار اشاره کرد


به گزارش رجانیوز، وي در مقاله خود با عنوان “دخالت سازمان سيا در امور ايران، يك ارزيابي واقعي”، نوشته است در سازمان سيا برخلاف پانديت‌هاي رسانه‌اي معروف امریکا به ندرت در تحليل يك واقعه “نه” يا “بله” گفته مي شود‏.‏ نظراتي كه در سازمان سيا در مورد امور جهاني داده مي شود كمتر روي اطلاعات واضح و بيشتر روي آمارها ارائه مي شود‏.‏

مسائل اخير در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيستند‏.‏ درخصوص نتایج انتخابات در سیا نظرات متفاوتی وجود دارد؛ چند نفر از ناظرين مسائل ايران در اداره شرق نزديك و آسياي جنوبي به عدم وجود همخواني در آمار رسمي نتيجه انتخابات اشاره كرده اند و معتقد هستند كه تقلب گسترده اي صورت گرفته است‏.‏ بعضي ديگر معتقدند كه مطالعات پيش از انتخابات نشان داده بودند كه احتمالاً احمدي نژاد در قدرت باقي مي‌ماند.

اما اگر چيزي باشد كه اكثر تحليلگران مسائل خاور ميانه در سازمان سيا در مورد آن با هم توافق داشته باشند، رخداد آشوب‌هاي پس از انتخابات است.

به هر حال، سازمان سيا بي ثباتي حاكم بر نظام سياسي در ايران را فرصتي براي استقرار مجدد شبكه جاسوسي از هم گسيخته خود مي داند، آن هم در كشوري كه بارها ثابت كرده است كه در برابر جاسوسان غربي، نفوذ ناپذير است‏.‏

يك عامل مهم در بي كفايتي گزارش هاي سازمان سيا در مورد ايران بزرگي و پيچيدگي اين كشور است‏.‏ ايران كشوري است كه از قوميت هاي مختلف و جمعيت بالاي ‏70‏ ميليون نفر تشكيل شده است‏.‏

ايران هیجدهمين كشور بزرگ دنيا است و 7 برابر انگليس وسعت دارد اما علت اصلي شكست سازمان سيا اين است كه بعد از انقلاب نتوانسته است جاسوسان خود را به خوبي در ايران مستقر كند‏.‏

در نتيجه بايد گفت كه اين وقايع مانند وقايع سال ‏1953‏ نيستند‏.‏ در آن زمان سرويس جاسوسي مخفي بريتانيا كه ‏MI6‏ نام داشت، توانست به راحتي نخست وزير ايران، مصدق را سرنگون كند‏.‏ در آن زمان، برنامه‌ريزان كودتا در ايران اين مزیت‌ها را داشتند‏:‏ اولاً از شبكه گسترده اي از جاسوسان بومي برخوردار بودند كه از زمان جنگ دوم جهاني آنها را حفظ كرده بودند، دوم اينكه متحدين ايدئولوژيكي و علمياتي در ارتش ايران داشتند و شايد مهم تر از همه اينكه يك جايگزين مطيع و خوب مثل شاه داشتند‏.‏

امروز كه بيش از ‏30‏ سال از آن زمان مي گذرد، متحدين غربي در نظام ايران تقريباً از بين رفته اند و خروج نخبگان غربگراي ايراني پس از انقلاب سال ‏1979،‏ زيرساخت هاي بومي ‏MI6‏ و سازما سيا را از بين برده است‏.‏

علاوه بر اين، گروه كوچك جاسوسان امریکا كه در ايران كار مي كنند، بيشتر روي برنامه هسته اي تمركز دارند‏.‏ تعداد كمي از افراد در سازمان سيا به جنبش طرفدار دمكراسي در ايران توجه نشان داده اند و اين يكي از سياست هاي ضعيف امریکا است‏.‏

دوراهي جايگزيني

مير حسين موسوي كه از نظر بسياري از غربي ها سنبل جنبش اصلاح‌طلبي در ايران است، نشان دهنده دوراهي است كه سازمان سيا در مورد جايگزيني با آن روبرو است‏.‏

سازمان سيا پرونده اي از اين نخست وزير سابق در دست دارد‏.‏ موسوي به عنوان يكي از متعهدترين حاميان اعتقادي انقلاب سال ‏1979‏ شناخته شده است‏.‏ وي فوراً پس از انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر، معاون دست راست خود يعني علي اكبر محتشمي پور را به عنوان سفير ايران در سوريه انتخاب كرد‏.‏

اين محتشمي پور بود كه به گفته آژانس امنيت ملي امریکا بر ايجاد حزب الله در لبنان نظارت كرد و چندين عمليات نظامي مهم اين گروه را سازماندهي كرد روبرت بائر، از عوامل پيشين سازمان سيا، كه چندين سال در لبنان فعاليت مي كرد، معتقد است كه موسوي مطمئناً در بمبارن سفارت امریکا در آوريل سال ‏1983‏ و بمباران پادگان نيروي دريايي در اكتبر همان سال دست داشت‏.‏ در اواخر دهه ‏1980‏ اين موسوي بود كه در كنار ديگر اصلاح‌طلبان امروز ايران مانند رفسنجاني، در خصوص معاملات اسلحه در برابر گرو گان ها كه به رسوايي ايران كنترا معروف است، ميان امریکا و حزب الله ميانجيگري كردند‏.‏

سابقه غير ايده آل موسوي به نظر نشان مي دهد كه او آن ليبرال دمكراتي كه بسياري از غربي ها گمان مي كنند، نيست‏.‏ تعريف دقيق تري از وضعيت فعلي موسوي به گفته يك استاد دانشگاه اسرائيلي، ديويد منشري، اين است كه وی دعواي خانوادگي دارد‏.‏

موسوي يكي از چندين ايراني است كه دولت فعلي را به چالش كشيده اند اما با رهبري روحانيون مخالف نيستند و نمي خواهند تغيرات عمده اي در اهداف استراتژيك ايران مانند برنامه هسته اي، ايجاد كنند‏.‏

سازمان سيا چه مي‌كند؟

اين حرف ها به اين معني نيست كه سازمان سيا در وقايع اخير ايران هيچ كاري انجام نداده است‏.‏ اين سازمان با عوامل اصلاح‌طلب داخل ايران رابطه دارد که اگرچه کم است اما با افراد و گروه هاي مخالف در اروپا و امریکا پيوندهايي برقرار كرده است‏.‏

سازمان سيا از اين رابطها براي پخش اخبار مورد نظرش در رسانه ها ايراني خارج از ايران استفاده مي كند‏.‏ همچنين مقاديري از بودجه هاي اين سازمان به دست گروه هاي مخالف در ايران مي‌رسد و مقدار كمي از اين بودجه به صورت ناشناس به دست گروه هاي سياسي ايراني در خارج از اين كشور مي رسد كه حاميان كمي در داخل ايران دارند‏.‏

سازمان هاي دولتي ايران فكر مي كنند كه تعدادي از خبرنگاران غربي با سازمان هاي جاسوسي غربي به‌ويژه امریکا همكاري مي كنند زيرا واشنگتن هيچ نماينده ديپلماتيك واقعي در ايران ندارد‏.‏ اين منطقي به نظر مي رسد‏، چراكه يك مقام اطلاعاتي به من گفت بعضي خبرنگاران غربي در ايران هستند كه اطلاعات‌اشان در مورد وضعيت فعلي بسيار بيشتر از اطلاعات همه سازمان هاي جاسوسي است‏.‏ علاوه بر اين، جاسوسي زير نقاب خبرنگاري يكي از ترفندهاي قديمي است و سازمان هاي جاسوسي مدام از آن استفاده مي كنند‏.

اين باعث شده است كه مقامات ايراني در مورد خبرنگاران غربي سخت گيري كرده يا آنها را از كشور بيرون كنند‏.‏ مقامات امنيتي ايران حتي ادعا مي كنند كه چند فرد انگليسي را كه پاسپورت داشتند، به علاوه ‏5‏ جاسوس اروپايي از جمله 2 آلماني، يك انگليسي و 2 فرانسوي را دستگير كرده اند اما اين ادعاهاي ايرانيان كه به اخراج متقابل 2 ديپلمات ايراني و 2 ديپلمات انگليسي از لندن و تهران منجر شده، به اثبات نرسيده است‏.‏

مهم تر از اين، اتهامات ايران به سازمان سيا به خاطر حمايت از گروه هاي مسلح ضد دولتي است كه خارج از ايران فعاليت مي كنند‏.‏ يكي از اين گروه ها جند الله نام دارد؛ يك گروه جدايي طلب بلوچ كه در پاكستان مستقر است و به گفته شبكه خبري اي‌بي‌سي، از سال ‏2005‏ به بعد، به طور پنهاني توسط نيروهاي امریکايي آموزش ديده اند‏.

يكي ديگر از اين گروه ها، گروه مجاهدين خلق (منافقين) است كه به سازمان مجاهدين خلق ايران نيز معروف است‏.‏ اين گروه كه عقايد آن تركيبي از ماركسيسم، فيمينيسم و اسلام است، در انقلاب سال ‏1979‏ عليه شاه شركت داشت اما بعد از شاخه اصلي انقلاب جدا شده و نبرد مسلحانه عليه تهران را آغاز كردند‏.‏

با اينكه واشنگتن اين گروه را يك گروه تروريستي ناميده است، از سال ‏2003‏ كه به عراق حمله كرد، از شاخه مسلح اين گروه به صورت فعالانه حمايت كرده و حتي به اين گروه اجازه داده است كه اردو آموزش نظامي در عراق داشته باشد‏.‏

بر اساس گزارش سي‌ان‌ان، دليل واشنگتن براي حمايت مخفيانه از يك گروه مسلح كه خود آن را تروريست خوانده، اين است كه گروه مذكور منبع ارزشمندي از اطلاعات در مورد ايران بوده و به خاطر اينكه سال‌ها در تهران حضور داشته، توانسته است برنامه هسته اي مخفي ايران را افشا كند‏.‏

همچنین، اين گروه به طور مخفيانه به سازمان سيا كمك كرده است تا عليه رژيم اسلامي عمليات هايي را انجام دهد. حمايت از اين 2 گروه ممكن است بخشي از برنامه مخفيانه سازمان سيا براي خرابکاری در ايران باشد كه به گزارش نيويورك تايمز در اوائل سال ‏2008‏ اجازه آن توسط جورج بوش صادر شده بود.

به نقل از رجا نیوز

کاروان طریق القدس

آرشیو