چهارشنبه 22 جولای 2009 12:30
عکس‌العمل‌های جدی در صورت ابقاء مشائي

انتظار جنبش دانشجويي، مردم، متدينين و همه كسانيكه فشارها را تحمل كردهاند، بركناري مشايي است و اگر اين اتفاق نيفتد بايد منتظر عكسالعملهاي جديتر و سنگينتري از سوي آنها باشيم…


مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) و عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران بزرگ تأكيد كرد: عدم بركناري فوري مشايي از معاون اولي رئيسجمهور عكسالعملهاي جديتر جنبش دانشجويي را بهدنبال دارد.

به گزارش الف، محمد ثناييفر عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران بزرگ در گفتگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه شرايط موجود جامعه به هيچ وجه تفرقه را نميپذيرد،‌ اظهار داشت: 24 ميليون نفري كه به احمدينژاد رأي دادند، به شعارها و گفتمان كلي حاكم بر دولت رأي دادند و به هيچ وجه راضي به حضور مشايي،‌ كردان و رحيمي در دولت نيستند و چه بسا بسياري از نخبگان به اين موضوع معترض باشند.

وي با بيان اينكه نبايد اين توهم حاصل شود كه مردم به صفر تا صد دولت رأي دادهاند، افزود: كسانيكه به احمدينژاد رأي دادند، در طول انتخابات تمام تخريبها را به جان خريدند و با حضور حداكثري خود موجب انتخاب دولت شدند و تمام محبوبيت احمدينژاد نيز بهواسطه ولايتپذيري وي است.

اين فعال دانشجويي با تأكيد بر اعتراض مردم،‌ نخبگان و مراجع به عملكرد مشايي اضافه كرد: در اين شرايط انتصاب مشايي بعنوان معاون اولي رئيسجمهور بيتوجهي به مردم، علما و تمام كسانياست كه به احمدينژاد رأي دادند و در اين زمينه به وي گوشزد كرده بودند.

ثناييفر تصريح كرد: معلوم نيست كه چه علقهاي بين احمدينژاد و مشايي وجود دارد كه رئيسجمهوري كه فلسفه وجودي خود را خدمت به مردم و رفع نيازهاي آنان ميداند، امروز مقابل خواسته مردم ميايستد و به آن بيتوجهي ميكند.

وي ولايتپذيري را يكي از نكات مثبت دولت نهم دانست و تآكيد كرد: امروز هم همانند سي سال گذشته انقلاب ولايت فقيه فصلالخطاب است و هر كس به هر نحوي بخواهد از وليفقيه تبعيت نكند بايد منتظر واكنش تند جامعه باشد، بنابراين با توجه به اينكه پايبندي به ارزشها، احترام به نظر مردم و ولايتپذيري را از احمدينژاد سراغ داريم،‌ منتظر تبعيت محض وي از رهبري و بركناري مشايي هستيم، البته عدم اين كار تبعات خاص خودش را بدنبال دارد.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) در پايان تأكيد كرد: انتظار جنبش دانشجويي، مردم، متدينين و همه كسانيكه فشارها را تحمل كردهاند، بركناري مشايي است و اگر اين اتفاق نيفتد بايد منتظر عكسالعملهاي جديتر و سنگينتري از سوي آنها باشيم.

در همین حال، دفتر تحكيم وحدت با همكاري ساير تشكلهاي دانشجويي كمپين اعتراض به انتصابات اخير را در واكنش به انتصاب مشايي به سمت معاون اولي رئيسجمهور و اصرار احمدينژاد بر اين موضوع تشكيل داد.

مهدي عباسي مهر دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اعلام اين خبر اظهار داشت: بعد از اعلام ليست معاونين جديد رئيسجمهور در مشهد، واكنشهايي نسبت به انتخاب اسفنديار رحيم مشايي به عنوان معاون اول رئيسجمهور در جامعه و بخصوص قشر دانشجو ايجاد شد و دفتر تحكيم وحدت نيز با تشكيل كمپين دانشجويي اعتراض خود را به اين انتصاب نشان داد.

وي افزود: بعد از اخباري كه در خصوص احتمال بركناري استعفاي مشايي به گوش رسيد فعاليت اين كمپين اندكي كاهش يافت اما بعد از اتفاقات رخ داده در روزهاي اخير و تاكيد رئيسجمهور بر تداوم حضور مشايي در سمت معاون اولي تصميم گرفته شد، فعاليت اين كمپين به صورت جدي ادامه يابد.

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه اين كمپين تنها به مسئله مشايي توجه ندارد، افزود: انتقادات قشر دانشجو به احمدينژاد تنها منحصر به معاون اولي مشايي نيست و به بسياري از انتصابات صورت گرفته كه بر خلاف گفتمان انقلاب اسلامي و مشي اصلي دولت احمدينژاد است، مربوط ميشود.

عباسيمهر با بيان اينكه به زودي اخبار تكميلي در خصوص فعاليت اين كمپين را اعلام خواهيم كرد، يادآور شد: اين كمپين با حضور دانشجويان سراسر كشور كار خود را آغاز و اعتراض خود را نسبت به انتصابات صورت گرفته اعلام خواهد كرد.

به نقل از سایت مطالبه

کاروان طریق القدس

آرشیو