چهارشنبه 22 جولای 2009 12:47
تا سپاه و بسيج را از ميدان خارج نكنيد، نتيجه نمي‌گيريد

در حالي كه فتنه‌ي اغتشاشات با عدم استقبال عمومي نسبت به فعاليت‌هاي غيرقانوني در ايران كاملاً فروكش كرده است، گري سيك مشاور اسبق امنيت ملي امريكا، راهكارهايي را براي شكست آنچه او از آن به عنوان كودتا در ايران ياد كرد، ارايه داد. به گزارش رجانيوز، سيك تحليلگر مسايل خاورميانه و به ويژه ايران، در […]

در حالي كه فتنه‌ي اغتشاشات با عدم استقبال عمومي نسبت به فعاليت‌هاي غيرقانوني در ايران كاملاً فروكش كرده است، گري سيك مشاور اسبق امنيت ملي امريكا، راهكارهايي را براي شكست آنچه او از آن به عنوان كودتا در ايران ياد كرد، ارايه داد.

به گزارش رجانيوز، سيك تحليلگر مسايل خاورميانه و به ويژه ايران، در سايت شخصي خود نوشت: من به راه‌هايي براي شكست اين كودتا با كمترين كشتار و خونريزي فكر مي كنم. در ذيل افكار و انديشه‌هايم را براي اجراي آنچه ارزش انجام دارد، مطرح مي كنم:

1- ما بايد توجه خود را به نقش روزافزون سپاه پاسداران و بسيج معطوف كنيم. اما چگونه اپوزيسيون مي تواند بدون جنگ و درگيري، آن‌ها را خلع سلاح كند؟

2- در اينجا بايد از كلاوشويتز نظريه‌پرداز مورد علاقه‌ام در زمينه مسايل نظامي كمك بگيرم‏.‏ استدلال او اين بود كه اساساً جنگ به حوزه و قلمروي اجتماعي تعلق دارد‏.‏ امروزه، در ايران يك جنبش اجتماعي تلاش مي‌كند تا بدون توسل به رويارويي و تقابل نظامي و يا به عبارتي جنگ مدني (غيرنظامي) در كارزار سياسي عليه نيروي نظامي به پيروزي برسد‏.‏ از اين رو، طبق يك مدل ديالكتيك حقيقي، استدلال كلاوشويتز مردم را وا مي‌دارد كه در اين ارتباط به گونه‌اي كاملاً متفاوت انديشه كنند‏.‏ اكنون، نخستين سرنخ و نشانه در زمينه نحوه اقدام را در اختيار داريم.

3- طبق گفته‌ي كلاوشويتز، هر ماشين نظامي، يك مركز ثقل دارد‏.‏ چنانچه درصدد به حداقل رساندن خسارات و كوتاه كردن جنگ باشيد، اين (مركز ثقل)، هدف و محور خواهد بود‏.‏ همانگونه كه مطلع هستيم، در ماه‌هاي آخر جنگ جهاني دوم، استدلال شماري از استراتژيست‌هاي امريكايي اين بود كه امپراطور مركز ثقل، ژاپن است. با تحت فشار قرار دادن وي، دولت نظامي نيز سقوط خواهد كرد‏.‏ برخي بر اين استدلال هستند كه اين، منطق نهفته در پس استفاده از يك بمب بود‏.‏ مركز ثقل در ايران چيست؟ مايلم كه بگويم آن (مركز ثقل)، در تمايز بين حوزه‌ها و قلمروهاي مذهبي و غيرمذهبي قرار دارد‏.‏ به قدر كافي به اين نقطه فشار وارد آوريد و سپاه پاسداران و بسيج را به طور مؤثر و كارا از ميدان خارج كنيد‏ تا اين اتفاق رخ ندهد، هيچ‌يك از تلاش‌ها نتيجه نمي‌دهد.

4- خلاصه آن كه اپوزيسيون بايد در آرامگاه آيت‌الله خميني ‏(‏ره)‏، بست بنشينند (يك شيوه سنتي و مرسوم مورد استفاده ي عدالتخواهان در ايران).

جداي از موسوي و همسرش، شماري از افراد كه صلاحيت‌اشان در هاله‌اي از شك و ترديد قرار دارد و كساني كه طي 2 دهه گذشته در عرصه سياست فعال نبودند، بايد به اين حركت بپيوندند‏.‏ عليرضا بهشتي، همسر شهيد رجايي، همسر شهيد همت، برخي از اعضاي خانواده آيت الله خميني از جمله حسن، زهرا (عمه‌اش) و علي اشراقي (نوه آيت‌الله خميني)، از جمله اسامي هستند كه به ذهن من مي آيد‏.‏ حتي، علي مطهري را نيز بايد به پيوستن به اين حركت ترغيب كرد‏.

يك راه ممكن براي شكستن بن‌بست موجود اين است كه معترضان خواستار استعفاي احمدي‌نژاد و اعلام پيروز واقعي در انتخابات شوند.

سپاه پاسداران براي درهم شكستن و سركوب چنين جمعيتي در چنين مكان مقدسي نمي‌تواند دست به كار شود‏.‏ معتقدم، به ويژه، در صورتي كه برخي آيت‌الله ها در قم و مناطق ديگر، نامه‌هايي را در حمايت از معترضان بفرستند، اين اقدام، فشاري را به سپاه وارد خواهد كرد كه شكستش را نزديك خواهد كرد‏.‏ حوزه غيرمذهبي -ملاحظات دنيوي ناشي از قدرت گروهي از سران كودتا- در نهايت بايد به همه ملاحظات مهم حوزه مذهبي تن دهد‏.‏ اگر اين اقدام، چند هفته‌اي ادامه يابد، شايد احمدي‌نژاد، چاره‌اي جز استعفا نداشته باشد‏.

به نقل از سایت rajanews.com

کاروان طریق القدس

آرشیو