یکشنبه 19 جولای 2009 09:15
بیانیه انتقادی بسیج 8 دانشگاه بزرگ تهران پیرامون معیارهای انتخاب کابینه دهم و انتصاب معاون اول
انتصاب دوباره و حتي بدتر از آن ارتقاء اين آقايان و امثالهم -بدون كوچك‌ترين توضيح و اقناعي-، در وهله‌ی اول دهن‌كجي به مردم و حاميان مردمي دولت است. آنان‌كه دل در گرو آرمان‌ها دارند و نه افراد، كوركورانه پشت سر كسي به راه نمي‌افتند، بلكه درصورت لزوم تنها به تذكر لساني اكتفا نخواهند كرد و به خاطر اصول‌شان دست به اقدام عملي خواهند زد.

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس جمهور محترم و منتخب ملت ايران

 

با سلام و تحيت

انتخاب دوباره حضرتعالي آن هم با راي قاطع 24.5 ميليوني ملت در يكي از پرشورترين و باشكوه ترين انتخابات هاي تاريخ جمهوري اسلامي، بي ترديد انتخاب دوباره‌ی مسير اسلام ناب محمدي (ص) و آرمان‌هاي حقيقي امام (ره) توسط ملت ايران بود. اين راي، راي به حقيقت يك تفكر در برابر جسد آن بود. راي به شما، نه راي به شخص حضرتعالي، كه يك نه بزرگ به شيخوخيت و صحابي‌گري مدرن بود كه قصد داشت با سو استفاده از نام امام و تحريف راه و آرمان‌های ايشان، پرده‌اي بر حقيقت مسير او كه همان مسير ولايت فقيه است بپوشاند. جرياني كه در انديشه بود تا به كمك سابقه‌ی خود و به محاق بردن آن حكمت بالغه‌ی به يادگار مانده از آن رهبر فرزانه كه “ميزان حال فعلي افراد است”، خود را نماينده‌ی خط امام و حامي مستضعفان و دلسوز مردم ايران معرفي كند. اگرچه رأي تمامي ملت، عزيز و ماجور است، اما تشخيص اكثريت مردم، انتخاب شما به عنوان نماينده‌ی مردم در پيشروي در مسير اين آرمان‌ها بود. پس ميزان سنجش اعمال شما، همين آرمان‌ها، و مفسر حقيقي آن آرمان‌ها -يعني ولي فقيه- هست و خواهد بود.

مردم با كسي عقد اخوت نبسته اند؛ هرگاه تشخيص دهند كه شخصي از آن مسير كه تفسير ، تشخيص و ره‌بري‌اش با ولي فقيه است منحرف شود، امر به معروف و نهي از منكر خواهند كرد و بسته به ابعاد هر مسئله و مراتب امر به معروف، در جهت اصلاح اقدام خواهند كرد.


جناب آقاي رئيس جمهور

حاميان حضرتعالي با معيارهايي شما را انتخاب كرده‌اند و تك‌تك حركات شما و دولت دهم را با همان معيارها خواهند سنجيد. حاميان شما و مردمي كه به شما راي دادند، از آناني نيستند كه چشم‌بسته پشت سر شما به راه بيفتند و هر عمل شما را ولو خلاف اصول اسلام ناب، قانون و منطق باشد، مورد تاييد قرار دهند. همان‌طور كه اين راي قاطع ملت، پشتوانه اصلاحات اساسي در جهت پيشرفت انقلابي كشور است، به همان ميزان نيز، سدّي محكم‌تر از گذشته در برابر انحرافات در عملكردهاي دولت دهم خواهد بود.

اين روزها به زمان انتخاب اعضاي دولت دهم نزديك مي‌شويم و اين اولين آزمون سنجش دولت جديد با سنگ محك اصول انقلاب خواهد بود. كساني مي‌توانند به پيشروي كشور در مسير امروز انقلاب يعني “پيشرفت و عدالت” كمك كنند كه اولاً خود به خط انقلاب -يعني خطي كه به تببين معمار كبير انقلاب، سكانداري آن در دستان ولي فقيه است- عملاً پايبند باشند، نه اين‌كه در صفوف رياكاران ظاهرساز يا تكنوكرات‌هاي نمازخوان باشند. ثانیاً توانمندترين فرد بين پايبندان عملي و متعهدين براي برداشتن بار از دوش مردم و خدمت‌گزاري در آن مسئوليت باشند، نه اين‌كه خود باري بر دوش مردم و مستضعفان شوند و با بي‌هنري خود، مايه‌ی خفت دولت منتخب مردم و در نتيجه مردم و محرومين شوند. ثالثاً با مجموعه‌ی همكاران خود، يك تيم واحد و منسجم را تشكيل دهند، نه اين‌كه در يك مجموعه هركس بار خدمت به مردم را به يك سمت بكشد و در نهايت آن بار آواري بر سر مستضعفان گردد. اين سه ملاك، هر سه مهم‌اند و نبايد يكي فداي ديگري شود كه اگر چنين شود، بيش از دولت كه مشغول كار و تلاش است، مستضعفان و حاميان انقلابند كه دلسرد خواهند شد، و اين دشمنان داخلي و خارجي قسم‌خورده اند كه به تمسخر خط انقلاب و گوشه و كنايه زدن به ره‌بري و پيروان انقلاب خواهند پرداخت.


رئيس جمهور منتخب ملت

همان‌طور كه ملت نه يك بار و نه با يك راي ساده و مسبوق به سابقه، كه دو بار آن هم با بي‌نظيرترين رأي به يك رئيس جمهور در تاريخ جمهوري اسلامي، شما را در آزمون اين ملاك‌ها موفق دانسته‌اند، تمامي همكاران شما را در دوره‌ی گذشته سنجيده و منتظر اثربخشي نتايج اين سنجش‌اند. بسياري از اعضاي دولت نهم به خوبي توانستند تا با دولت كار و تلاش همراه شوند. آن عده نيز كه نتوانسته‌اند يا هم مسير نبوده‌اند، در ميانه‌ی راه تعويض شدند يا اكنون بايد در صف افرادي باشند كه در دولت دهم تعویض خواهند شد. ارزيابي كلي ما از دولت نهم، اين‌ طور نشان مي‌دهد که کم نبودند مواردی که افراد انتخاب شده، نمرات قابل قبولي در ملاك‌ها مي‌گرفتند، اما بالاترين نمره‌ها را در بين افراد موجود نداشتند. واقعيت تلخي كه بايد متذكر شويم اين است كه به وضوح در دولت نهم ديده مي‌شد كه از تمام ظرفیت‌هاي اصولگرايان واقعي (و نه جناحي) استفاده نشد. خصوصاً به اسم ملاك سوم -يعني همراهي و انسجام كابينه-، عده‌ی زيادي از بهترين‌ها كه در همين انتخابات اخير نيز سرفرازانه و بي‌منت از آزمون بيرون آمدند، به حاشيه رانده شدند. درحالي‌كه رئيس‌جمهوري كه بازوي اجرايي توانمند خط انقلاب شده است، اگر از تمام ظرفیت‌هاي اصولگرايي حقيقي (و نه جناحي) استفاده نكند، ضمن بی‌مهری به اين مسير، هم فرصت آشنايي و مجرب شدن نيروهاي انقلابي و دلسوز، و هم فرصت پيشرفت بيشتر را از مردم گرفته است. درست است كه ملاك سوم -يعني انسجام-، يكي از ملاك‌هاي انتخاب است، اما تنها يكي از ملاك‌هاست و تمام آن و حتي مهم‌ترين آنها نيست. درضمن توقعي كه از رئيس‌جمهور اصولگرا مي‌رود، اين است كه دايره‌ی خدمتگزاران را بازتر و بازتر كند و تمامي دلسوزان كشور را به اين مسير رهنمون كند و اجازه هدررفت كوچكترين ظرفیت خدمت‌گزاري اصولگرايانه را نيز ندهد، نه اين‌كه عده‌اي از بهترين‌هاي امتحان‌پس‌داده را نيز در بيرون دايره قرار دهد.

در كنار اين مسئله، در آزمون‌هايي دولت نهم نمره‌ی منفي در كارنامه خود ثبت كرد. نمره‌ی منفی‌اي كه مردم نشان دادند هنوز اميد اصلاح آن را دارند و نبايد اميدشان به يأس مبدل گردد. به وضوح و صراحت خدمت‌تان عرض مي‌كنيم كه ما در آزمون انتصاب و ابقاي آقايان مشايي، رحيمي و كردان به دولت نهم نمره‌ی منفي مي‌دهيم. اگر بگذريم از نقاط تاريك و مبهم در پرونده‌ی شخصي آقايان رحيمي و كردان كه قبولي آن‌ها را در ملاك اول -يعني مهم‌ترين ملاك كه همان پايبندي عملي به خط انقلاب است- نيز در پرده‌ی ابهام فرو مي‌برد؛ همچنين اگر بگذريم از سخنان مختلف آقاي مشايي كه نه يك بار و دو بار كه به تواتر تكرار شده است و هر بار به نوبه‌ی خود دردسري براي دولت نهم به وجود آورده است؛ اگر فرض كنيم كه در تمامي اين موارد اشتباه سهوي رخ داده يا مردم و حاميان دولت تحت تأثير رسانه‌ها قرار گرفته‌اند، باز هم يك چيز مشخص است كه هر اندازه كه اين آقايان پاك و حتي توانمند هم باشند، به عمد يا به سهو، از روي ضعف اطلاع‌رساني دولت يا از روي ضعف تفكر مردم و حاميان دولت، به هر حال وجودشان مايه‌ی قرارگيري دولت در موضع تهمت است. حتي اگر با اين نگاه حداقلي هم نگاه كنيم، باز هم با توجه به قاعده‌ی لزوم پرهیز مومن از موضع تهمت، چنين افرادي شايستگي حضور در دولت انقلابي را ندارند. گرچه نقاط تاريك و ابهام در باب نمره‌ی اين افراد، در تمامي ملاك‌هاي ذكر شده -از صدر تا ذيل- همچنان به جاي خود باقيست و اگر براي عده‌اي قليل هم بتواند مرتفع شود، بعيد است كه بتوان براي تمامي مردم مومني كه در اين انتصاب‌ها سوال دارند، پاسخي درخور ارائه داد.


آقاي رئيس جمهور

توقعي كه مردم و حاميان مردمي حضرتعالي دارند، مشورت‌پذيري واقعي، و اثربخشي به تذكرات بجاي آنهاست. انتصاب دوباره و حتي بدتر از آن ارتقاء اين آقايان و امثالهم -بدون كوچك‌ترين توضيح و اقناعي-، در وهله‌ی اول دهن‌كجي به مردم و حاميان مردمي دولت است. فراموش نكنيد كه اگر حاميان شما كساني بودند كه تحت تأثير جو يا فشار رسانه‌ها و عده‌اي نخبگان قرار گرفته بودند، اساساً نبايد به شما راي مي‌دادند يا دست كم نبايد براي انتخاب مجدد شما از دل و جان مايه مي‌گذاشتند و هزار تهمت و لقب نصيب خود مي‌كردند. البته منتي بر شما نيست، چون اين كار را در جهت آرمان‌هاي انقلاب‌شان مي‌دانستند، و آنان‌كه دل در گرو آرمان‌ها دارند و نه افراد، كوركورانه پشت سر كسي به راه نمي‌افتند، و اگر ببينند او به چاه مي‌رود او را همراهي نمي‌كنند (آنچه كه متأسفانه در شرايط امروز كشور از عده‌اي سر مي‌زند)، بلكه درصورت لزوم تنها به تذكر لساني اكتفا نخواهند كرد و به خاطر اصول‌شان دست به اقدام عملي خواهند زد.


جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

فراموش نكنيد كه شما نماينده‌ی منتخب خط حقيقي امام شده‌ايد. آسیب اشتباه شما، تنها به شخص شما يا دولت نخواهد رسيد، بلكه هر اشتباه اين دولت -چه در انتصابات و چه در عملكردها- چندين برابر به كند شدن بالندگي اين جريان و نااميدي مستضعفان و مردم حامي‌اش خواهد انجاميد. بدانيد كه فرزندان امام و رهبري به خاطر اصول‌شان قاطعانه با هر انحرافي كه از اين خط سر بزند برخورد خواهند كرد و از آنجا كه در اين شرايط خطير كشور -كه دشمنان داخلي و خارجي خط امام در كمين نشسته‌اند-، هر خطاي دوستان، هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را وارد خواهد نمود، در صورت عدم اثرگذاري تذكر زباني و قانع نشدن، بدون اغماض و مسامحه دست به اقدام عملي براي اصلاح خواهند زد.

«اذا جاء نصرالله و الفتح * و رايت الناس يدخلون في دين الله افواجاً * فسبّح بحمد ربّك و استغفره انّه كان تواباً»

 

بسیج داشجویی دانشگاه‌های

امام صادق(ع)، امیرکبیر، تهران، خواجه نصيرالدين طوسی، شریف، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت

کاروان طریق القدس

آرشیو