پنج‌شنبه 02 جولای 2009 09:35
“جبهه دوم خرداد” در انتهاي بن بست
جبهه دوم خرداد را چه شده است که براي مقابله با نتيجه انتخابات 22 خرداد به اقدامات غيرقانوني روي آورده حتي حاضر است ننگ همراهي بيگانگان را خريده و راضي به زير سوال رفتن اين حماسه عظيم باشد.

انتخابات دهم رياست جمهوري به حماسه اي ماندگار در تاريخ انقلاب اسلامي تبديل شد. قريب به چهل ميليون رأي ضمن استحکام پايه هاي نظام اسلامي مشروعيت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران را در منظر جهانيان به نمايش گذاشت. حضور حماسي مردم و نتيجه انتخابات بار ديگر باعث شگفتي و بهت همه ناظران بين المللي تحولات داخلي ايران شد و بار ديگر علاقه مندان انقلاب اسلامي در جاي جاي جهان زبان به تحسين مردم آگاه ايران گشودند. اما در اين ميان واکنش و اقدامات جريان شکست خورده در انتخابات باعث تعجب و تأسف دلسوزان انقلاب اسلامي در داخل و خارج گرديد. امروز سوالي که براي برخي مطرح است اين است که واکنش به نتيجه انتخابات از طرف جبهه دوم خرداد فراتر از يک شکست در عرصه رقابت سياسي مي باشد.

به معناي ديگر جبهه دوم خرداد را چه شده است که براي مقابله با نتيجه انتخابات به اقدامات غيرقانوني روي آورده حتي حاضر است ننگ همراهي بيگانگان را خريده و راضي به زير سوال رفتن اين حماسه عظيم باشد و ابايي از رسيدن خسارت به جان و مال مردم ندارد و حاضر است دستاورد هاي عظيم انقلاب و اين حماسه بزرگ را تضعيف نمايد. براي پاسخ به اين سوال لازم است به اين مطلب پرداخته شود که جبهه دوم خرداد چه چيزي را از دست داده است که اينگونه برآشفته حتي عقلانيت خود را از دست داده است.

1- اولين مطلب قابل تأمل اين است که جريان دوم خرداد براي بهروزي در اين رقابت همه سرمايه هاي خود را به ميدان آورد. فرزندان و خاندان آقاي هاشمي رفسنجاني هرگونه ملاحظه انتساب به ايشان را به کناري نهاده و با تمام امکانات ستادهاي موسوي را برپا داشتند . محمد خاتمي به عنوان يک تبليغاتچي و هماهنگ کننده جبهه دوم خرداد وارد عمل شد و موسوي که دو دهه در انزوا قرار داشت به صحنه آمد و امروز همه اينها اعتبار خود را از دست داده است. آيا همين مورد به تنهايي براي واکنش جبهه دوم خرداد کافي نيست.

2- جريان رقيب اصولگرايان در مدت چهارسال حجم انبوهي از توهين و اهانت را متوجه رئيس جمهور منتخب مردم نمودند و در سياه نمايي وضعيت کشور سنگ تمام گذاشتند اما در شکست رقيب موثر واقع نشد.

3- جبهه دوم خرداد مدعي بود اصولگرايان به دنبال برگزاري انتخابات حداقلي هستند چون از آراي خاموش نگرانند. آنها مدعي بودند اگر آراي خاموش به ميدان بيايند آنها حتماً پيروز انتخابات هستند. اما در اين انتخابات با شکل گيري حماسه دوم خرداد و رأي چهل ميليوني اين ادعا و يا به اصطلاح سرمايه آنها از دسته رفته است.

4- جريان دوم خرداد براي پيروزي حاضر به دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي شد و فکر مي کرد از اين راه به نتيجه دلخواه خود مي رسد. اين انتخابات، ناکارآمدي استفاده ابزاري از مذهب و قوميت ها را نشان داد.

5- رقيب اصولگرايان اميدوار بود که با دميدن در افزايش مطالبات صنفي مانند کارگران و دانشجويان و دامن زدن به احساسات زنان و جوانان از اين طريق براي خود راهي براي پيروزي بيابد که اين چنين نشد.

6- با انتخابات بيست و دو خرداد بيشترين حضور بعد از رأي به جمهوري اسلامي در سال 58 شکل گرفت. با اين حماسه، شعار حماسه دوم خرداد رنگ خود را باخت و ديگر نمي تواند مستمسکي براي جبهه دوم خرداد براي کوبيدن رقيب به کار رود.

7- جريان دوم خرداد با انتخاب رنگ سبز اقدام به سوء استفاده از احساسات مذهبي مردم نمود و سعي داشت از اهل بيت و سيادت براي خود پيروزي کسب کند. اين شيوه هم براي آنها کارساز نشد.

8- نامزدهاي دوم خرداد با نثار صريح ترين توهين ها به رئيس جمهوري قانوني کشور در ايام تبليغات انتخابات نه تنها به آرزوي خود دست نيافتند، بلکه اخلاق انتخاباتي را هم باختند.

9- جبهه دوم خرداد براي پيروزي بر رقيب حاضر شد ننگ همراهي و همسويي با بيگانه را به جان بخرد ولي نتيجه انتخابات مصداق اين ضرب المثل شد که “آش نخورده و دهان سوخته”.

10- جبهه اشرافي و امتيازطلب براي پيروزي در انتخابات و رسيدن به مناصب از دسته رفته در دوره چهارساله اصولگرايان هزينه هاي ميلياردي انجام داد به اين اميد که دوباره برخوان امتياز برگردد ولي اينگونه نشد، آيا جا ندارد براي اين خسران جيغ هاي بنفش بکشد.

11- با نتيجه انتخابات نامزد اصلاح طلبان متهم است که با آمدن خود باعث شکست جبهه اصلاحات شده است. آنها مي گويند اگر موسوي وارد صحنه نمي شد بهانه به دست خاتمي نمي افتاد که کناره گيري کند. آنها مدعي هستند اگر موسوي نمي آمد خاتمي مي ماند و برنده انتخابات بود پس شکست برعهده موسوي مي باشد.حال آقاي موسوي بايد جوابگوي شکست اصلاح طلبان نيز باشد.

به نقل از سایت irna.ir

کاروان طریق القدس

آرشیو