یکشنبه 26 جولای 2009 08:01
جلسات طراحان اغتشاشات دانشگاهي در يك خانه تيمي

طیف غیر دانشجویی علامه از هم اکنون خود را برای کلید زدن پروژه اغتشاش در ترم تحصیلی آینده آماده می‌کند.به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» از مشهد تعدادي از اعضای طيف غيردانشجویی علامه دانشگاه هاي فردوسي مشهد، علوم پزشكي مشهد، تربيت معلم سبزوار و بيرجند در جلساتي كه بصورت هفتگي در منزل «ع.ح» يكي از […]

طیف غیر دانشجویی علامه از هم اکنون خود را برای کلید زدن پروژه اغتشاش در ترم تحصیلی آینده آماده می‌کند.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» از مشهد تعدادي از اعضای طيف غيردانشجویی علامه دانشگاه هاي فردوسي مشهد، علوم پزشكي مشهد، تربيت معلم سبزوار و بيرجند در جلساتي كه بصورت هفتگي در منزل «ع.ح» يكي از اعضاي اصلي اين جريان در شهر مشهد برگزار مي كنند، در خصوص برخي راهكارهاي كليد زدن اغتشاش در سال تحصيلي جديد اقدام به برنامه ريزي و هماهنگي مي كنند.
«ع.ح» يكي از اعضاي اصلي طيف غيرقانوني علامه در دانشگاه اميركبير و ساكن مشهد است.
دستور لازم الاجرای محافل موسوم به ملی مذهیی که ارتباط ارگانیکی با دستگاه های امنیتی غربی دارند، در ادامه پروژه ی طراحی شده در انتخابات ریاست جمهوری به پیاده نظام این جریان در دانشگاه ها به این صورت است که صدای نهیف اعتراض در دانشگاه ها را حفظ کنند.
«خبرنامه دانشجویان ایران» در آستانه سال تحصیلی جدید ابعاد تازه ای از اقدامات جریان های ساختار کن در دانشگاه ها را تشریح خواهد کرد.

به نقل از سایت خبرنامه دانشجویان ایران

کاروان طریق القدس

آرشیو