یکشنبه 26 جولای 2009 08:10
دكتر روح الامينى : دشمنان نظام آب در هاون مى كوبند

دكتر عبدالحسين روح الامينى استاد علوم پزشكى دانشگاه تهران در پايان مراسم تشييع پيكر فرزند خود گفت: فرزندم محسن در راه اعتلاى ارزش ها و ميهن اسلامى تلاش مى كرد و صادقانه و بى ريا همواره جستجوگر حقيقت بود و از بازى هاى سياسى مرسوم و سوء  استفاده سياسى كاران و فرصت طلبان بيزارى مى جست و […]

دكتر عبدالحسين روح الامينى استاد علوم پزشكى دانشگاه تهران در پايان مراسم تشييع پيكر فرزند خود گفت: فرزندم محسن در راه اعتلاى ارزش ها و ميهن اسلامى تلاش مى كرد و صادقانه و بى ريا همواره جستجوگر حقيقت بود و از بازى هاى سياسى مرسوم و سوء  استفاده سياسى كاران و فرصت طلبان بيزارى مى جست و از بى صداقتى ها در داخل و خارج كشور و خصوصاً رسانه هاى بيگانه شديداً منزجر بود. به گزارش واحد مركزى خبر، دكتر روح الامينى افزود: تلاش هاى دشمنان مردم ، نظام، امام، رهبرى و شهدا براى مصادره فرزند عزيزم آب در هاون كوبيدن است و امروز همه وظيفه داريم دست در دست هم با وحدت خانواده بزرگ انقلاب اسلامى در راه پيشرفت نظام حركت كنيم و فرصت طلبان را مايوس نماييم. محسن عزيز من به هيچ گروه و دسته اى وابسته نبود و اميدوارم عروج غمبار و جانسوز او در جهت گشودن برخى گره هاى سياسى – اجتماعى كشور موثر باشد. خاطرنشان مى شود فرزند دكتر روح الامينى در حوادث اخير، جان باخته است.
کاروان طریق القدس

آرشیو